Cisco oslobađa snagu virtualizacije sa prvim objedinjenim industrijskim kompjuterskim sistemom

BEOGRAD, 17. mart 2009. godine – Cisco je danas predstavio novu evolutivnu arhitekturu data centara – centara za skladištenje podataka, inovativne servise i otvoreni ekosistem najboljih partnera kako bi pomogao korisnicima da razviju sledeću generaciju data centara koja oslobađa punu snagu virtualizacije. Virtualizacija je stvorila nove mogućnosti u data centrima i sa današnjom najavom kompanija Cisco ispunjava obećanje sa objedinjenim računarstvom – Unified Computing, pristupom gde su resursi integrisani i povezani zajedničkom arhitekturom koristeći tehnologije industrijskih standarda. Ključ Cisco pristupa je Cisco Unified Computing System – sistem koji objedinjuje računarstvo, mrežu, pristup skladištu i resurse virtualizacije u jednostavnom sistemu energetske efikasnosti koji smanjuje troškove data centara i dodaje glavna sredstva poboljšavajući poslovnu agilnost.

Ovim se proširuje Cisco portfolio centara za skladištenje podataka i čini kritičan korak u strategiji kompanije Data Center 3.0. Kako bi pomogao korisnicima da ubrzaju tranziciju na arhitekturu objedinjenog računarstva, Cisco je popločao put sa obimnom skupinom novih usluga – Unified Computing services.

Cisco Unified Computing System je novi računarski model koji integriše menadžment i kombinuje sa “wire once” unified fabric – sa računarskom platformom industrijskih standarda da optimiziju virtualizaciju, smanji troškove data centara obezbeđujući dinamične resurse osiguravanjem za povećanu poslovnu agilnost. Donosi:

– Smanjenje do 20% kapitalnih izdataka (CAPEX) i do 30% smanjenje u operativnim izdacima (OPEX)
– Unapređenje IT produktivnosti i poslovne agilnosti – pružanje aplikacija u nekoliko minuta umesto dana
– Povećava se skalabilnost bez dodatne složenosti: uređen kao jedan sistem, bilo da ima jedan ili 320 servera sa hiljadama virtualnih mašina
– Poboljšava energetsku efikasnost – značajno smanjuje potrošnju struje i troškove hlađenja

Inovativni dizajn za Data centre sledeće generacije – Pristupajući infrastrukturi data centara kao arhitekturi za čuvanje podataka, sistem Unified Computing objedinjuje upotrebu računara, mreže, pristup bazi i virtualizaciju u skalabilnu, modularnu arhitekturu kojom se upravlja kao jedinstvenim sistemom. Unified Computing sistem je prvi proizvod u ponudi proizvoda koji dopunjavaju portfolio kompanije Cisco za data centre. Ključni elementi Unified Computing sistema su:

– Računari – Kompanija Cisco je dizajnirala potpuno novu grupu računarskih sistema u koje su inkorporirani novi Cisco UCS B-series blade zasnovan na budućoj porodici procesora Intel Nehalem (sledeća generacija Intel Xeon procesora). Cisco blades nudi patentiranu, unapređenu memorijsku tehnologiju za podržavanje aplikacija sa velikim skupovima podataka i omogućavanje značajno većeg broja Virtual Machines po serveru.

– Mreža – Cisco Unified Computing sistem pruža podršku za objedinjenu podlogu preko Ethernet osnove od 10 gigabita po sekundi koja je niske propustljivosti i u kojoj podaci ne mogu biti izgubljeni.

– Virtualizacija – Cisco Unified Computing sistem oslobađa pun potencijal virtualizacije, unapređivanjem skalabilnosti, izvođenja i operativne kontrole virtualnih okruženja. Cisco rešenja za bezbednost, ojačavanje polise i dijagnostiku sada su proširena na dinamična virtualizovana okruženja kako bi podržala zahteve kompanija i IT- ja koji se menjaju.

– Pristup bazi – Cisco Unified Computing sistem pruža konsolidovan pristup i lokalnim mrežama za skladištenje podataka (SAN) i skladištima podataka priključenim na mrežu (NAS). Podrška Unified Computing sistema objedinjenoj strukturi predstavlja pristup uskladištenim podacima preko Etherneta, Fibre kanala, Fibre kanala preko Eherneta ili iSCSI pružajući korisnicima izbor i zaštitu ulaganja. Kao dodatak ovome, IT osoblje može unapred da nameni polise pristupa povezivosti sistema sa izvorima uskladištenih podataka, pojednostavljajući povezanost baze i upravljanja, i pomažući da se poboljša produktivnost IT- ja.

– Upravljanje – Upravljanje je na jedinstveni način integrisano u sve komponente sistema, omogućavajući upravljanje celim sistemom kao jednom celinom pomoću Cisco UCS Manager-a. Cisco UCS Manager pomaže da se poveća produktivnost IT osoblja, omogućavajući osoblju koje upravlja skladištenjem, umrežavanjem, računarima i aplikacijama da sarađuju na održavanju profila usluge za aplikacije. Profil usluge pomaže da se predviđanje automatizuje i poveća poslovna veština, dozvoljavajući onima koji upravljaju data centrima pružanjem aplikacija za nekoliko minuta umesto dana.

Energetska Efikasnost – IT menadžeri mogu da dobiju data centre koji su više energetski efikasni uz pomoć Cisco Unified Computing sistema – on koristi trećinu komponenata, i zahteva manje povezivanja kablovima i struje/hlađenja nego instalacije za legacy servere.

Cisco Unified Computing servisi

– Cisco je danas lansirao grupu novih servisa – Unified Computing Services kako bi pomogao korisnicima da iskoriste sve tehničke i poslovne prednosti Cisco Unified Computing arhitekture.

– Osnažujući portfolija data centara koje su Cisco i partneri već ponudili, novi servisi, počevši od dizajna arhitekture, planiranja i migracije, preko operacija i upravljanja na daljinu. Ove usluge dotiču sve aspekte resursa data centara- ljude, procese i tehnologije.

Jedinstveni model usluga za saradnju kompanije Cisco kombinuje intelektualnu svojinu Cisco usluga sa najboljim uslugama koje pružaju partnerske kompanije kako bi korisnicima bila pružena integrisana rešenja.

„Virtuelna mašina je postala novi najelementarniji sastavni deo data centra, stvarajući nove izazove i mogućnosti sa potencijalom da transformiše računarsko okruženje i donese značajne prednosti“ rekao je Mario Mazzola, stariji potpredsednik, Jedinica za Pristup Serverima i Virtualizovano Poslovanje u kompaniji Cisco. „Koristeći se ovim arhitektonskim pomakom u data centrima, razvili smo novi jedinstven računarski model koji transformiše data centre u dinamično IT okruženje sa snagom povećavanja produktivnosti, poboljšanja poslovne agilnosti i podizanja na viši nivo virtualizacije“.

Više možete pronaći na sledećim web stranama:

• John Chambers, CEO Cisco, u video (http://newsroom.cisco.com/dlls/videos/unified_computing_022709.html) zapisu približiće Vam Cisco Unified Computing System
• Video zapis na temu inovacije Unified Computing System (http://newsroom.cisco.com/dlls/videos/uc_montage_031609.html)
• Pročitajte članak o novoj eri centara za obradu podataka: Cisco Begins a New Era in the Data Center (http://www.cisco.com/msgs/missing.shtml)
• Pogledajte video o virtualizaciji: Bryan Doerr, CTO of Savvis (http://www.youtube.com/watch?v=R-r_yFvSnOU)
• Pročitajte Evolution of Cisco Data Center 3.0 (http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/hd_031609.html)
• Naučite više o Cisco Unified Computing System (http://www.cisco.com/web/solutions/data_center/unifiedcomputing_promo.html?Referring_site=PrintTv&Country_Site=us&Campaign=Data+Center+CA&Position=Vanity&Creative=go/unifiedcomputing&Where=go/unifiedcomputing)
• Naučite više o Cisco Data Center Services (http://www.cisco.com/en/US/products/ps10312/serv_group_home.html)
• Fotografije možete videti ovde (http://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157615007847067/)
• Pročitajte “Cisco Data Center” (http://blogs.cisco.com/datacenter) blog

|Search:Find More About Cisco oslobađa snagu virtualizacije sa prvim objedinjenim industrijskim kompjuterskim sistemom|

[ad#ad-post1]