RRC d.o.o. postaje distibuter IBM softvera

Shodno zahtevima tržišta, koje se sve više okreće distibuciji usluga i „know-how“ odnosno „turn-key“ rešenjima, jedan od primarnih ciljeva kompanije u 2008. godini je bilo apliciranje za status IBM Sotware distibutera.

RRC je od februara 2009. godine distributer IBM Workstation Software.

IBM softverska rešenja sve više predstavljaju neophodnost u poslovanju, a pokrivaju oblasti koje s eodnose na bezbednost podataka, e-commerce, upravljanje IT resursima, planiranje i optimizaciju poslovanja, poslovnu komunikaciju, itd., a neki od paketa koji su fokusirani na planiranje i realizaciju poslovanja su praktično neophodni menadžmentu kompanija.

Mnogi od softverskih paketa mogli bi da budu ključni faktor prevazilaženja posledica globalne ekonomsk ekrize, a odnose se na racionalizaciju IT (i ostalih) kompanijskih resursa, planiranje poslovanja, „on line“ izveštavanje menadžmenta, racionalizaciju postojećih kompanijskih troškova.

Princip distribucije IBM SW podrazumeva tesnu saradnju na relaciji IBM – distributer – partner – korisnik.

Cilj ovog tipa distribucije nije čista prodaja, već implementacija rešenja, odnosno puštanje sistema,
Projektovanog i otimizovanog prema potrebama korisnika u produkcioni rad.

Kako bi se ovaj princip oistvario, RRC pred sobom ima zadatak da razvije partnersku mrežu pre svega sa partnerima koji su spremni za ulaganje u sebe, za učenje i za specijalizaciju za pojedine oblasti, a sve to uz sveobuhvatnu podršku IBM-a čiji specijalisti aktivno učestvuju u izradi optimalnih tehničkih rešenja.

Dodatnu vrednost u ovom procesu RRC daje svojim iskusnim profesionalnim kadrom, tesnom saradnjom sa partnerima na programu, kao i mogućnošću davanja finansijske podrške na ozbiljnim projektima.

Očekujemo da ćemo već u prvoj godini aktiviranjem i motivisanjem svoje partnerske mreže zajedno sa ekspertiskim timom iz IBM beogradske kancelarije postati lider na tržištu.

„IBM-ov cilj je da kompanijama na tržištu pruži vodeću tehnologiju i rešenja u svim važnim delovima – IT infrakstura i poslovni procesi – i koristi jaku vezu sa biznis partnerima da postigne taj cilj.“ – rekao je Predrag Gomilanović, IBM manadžer za softvrsku grupu u Srbiji. „Mi smo zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa RRC-om i time što su postali distibuter za „IBM Workstation Software“ u Srbiji samo smo probudili međusobnu saradnju. Verujemo da će ovim RRC biti u mogućnosti da pruži bolje usluge srpskim preduzećima, da unapređuju svoje poslovanje i da postanu konkurenti koristeći IBM-ova integrisana i inovativna rešenja.“

„Naši lokalni korisnici će imati koristi od dogovora između IBM-a i RRC-a, tako što će imati direktan pristup softverskim i hardverskim rešenjima baziranim na IBM-ovom inovativnom portfoliju. Ovaj dogovor je takođe važan za RRC, jer firma širi svoje mogućnosti nudeći integrisana rešenja, kao i pristup IBM-ovim resursima i obuci – koji su jednostavan način da se dobije jaka prednost nad konkurencijom na tržištu gde se kompanije razlikuju najviše po inovaciji i znanju.“ – rekao je Iztok Šumak, Channel Account Manager IBM SWG.

|Search:Find More About RRC d.o.o. postaje distibuter IBM softvera|

[ad#ad-post1]