Osobe sa oštećenim sluhom dobile ECDL sertifikate

U beogradskom Medija Centru predstavljeni su rezultati projekta Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba. Ovaj projekat sprovodio je IAN (International Aid Network) – Međunarodna mreža pomoći u partnerstvu sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije. Finansijsku podršku projektu pružili su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Microsoft Srbija. Projekat je počeo u junu 2008. i završio se 16. marta 2009. U okviru projekta dvadesetčetvoro ljudi sa oštećenjem sluha imalo je priliku da stekne veštine i znanja neophodna u savremenom radnom okruženju, tražena na lokalnom tržištu rada, koja će im pomoći da nađu posao ili konkurišu za bolja radna mesta.

U relativno kratkom periodu polaznici su stekli računarske veštine koje zadovoljavaju zahteve poslovne kancelarije. Za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara i položene testove iz računarskih kurseva na konferenciji su polaznicima su svečano uručeni sertifikati. 17 polaznika steklo je međunarodni ECDL (European Computer Driving License) sertifikat koji se popularno zove „Evropska kompjuterska vozačka dozvola“.

Saradnja IAN-a i Microsofta traje uspešno već više od četiri godine, u okviru koje je realizovano preko 3000 besplatnih računarskih kurseva za 1232 osobe. U toku 2009. godine, IAN i Microsoft će ponuditi 750 besplatnih računarskih kurseve za nezaposlena lica.

|Search:Find More About Osobe sa oštećenim sluhom dobile ECDL sertifikate|

[ad#ad-post1]