Objavljen SUSE Linux Enterprise 11

Novell je u utorak 24. marta objavio SUSE Linux Enterprise 11, svoju komercijalnu verziju operativnog sistema Linux zasnovanog na openSUSE Linuxu, s funkcijama i mogućnostima koje odražavaju kontroverzni višegodišnji ugovor ove kompanije s Microsoftom.

Microsoft i Novell su se 2006. godine složili da zajednički unaprede kompatibilnost svojih proizvoda i obavezali da se neće međusobno tužiti u pogledu patentnih prava. Ovaj potez su naširoko kritikovali pobornici softvera otvorenog koda.

Novell smatra da je ovakav odnos proizveo značajne plodove. SUSE 11 će raditi glatko s Windowsom u oblastima kao što su upravljanje sistemima, virtuelizacija, formati dokumenata pa čak i multimediji.

Novina nazvana Mono Extension obezbeđuje podršku za unakrsnu razvojnu platformu Mono, koja omogućava aplikacijama pisanim u jeziku C# i korišćenjem okruženja .NET da se izvršavaju na platformama različitim od Windowsa. Time je kompanijama omogućeno da izvršavaju .NET aplikacije na Linux sistemima a da ne moraju da ih rekompiliraju. Ovo proširenje će pored toga omogućiti i da korisnici IBM-ovih centralnih računara „z“ izvršavaju .NET aplikacije.

SUSE Linux Enterprise 11 se izvršava na širokom spektru hardvera, a optimizovan je i za „skoro prirodan“ rad na nizu hipervizora uključujući VMware ESX, Microsoft Hyper-V i Xen.

Mada je Novell u novu verziju uneo puno novih mogućnosti, to po oceni analitičara nije veliko iznenađenje, jer se to i očekuje od platformi namenjenih kompanijama. Ono po čemu se najviše razlikuje od drugih distributera Linuxa je Mono. Novell je do ovog projekta otvorenog koda došao kad je 2003. kupio kompaniju Ximian, koja je radila na tom projektu kao i na grafičkom interfejsu Gnome.

|Search:Find More About Objavljen SUSE Linux Enterprise 11|

[ad#ad-post1]