Google poboljšao algoritam pretraživanja

Google je u utorak 24. marta objavio da je u jezgro svog pretraživača uneo dva poboljšanja, čiji se efekti već vide na stranama sa rezultatima pretraživanja. Prvo poboljšanje su duži sumarni tekstovi Web strana u spisku rezultata kada korisnici za pretraživanje koriste duže upite, a drugo su dodatne hiperveze na dnu strane s rezultatima (a ponekad i na vrhu) za koje je Google utvrdio da imaju veze sa zadatim upitom.

Ova poboljšanja imaju za cilj da se bar u nekoj meri reši najveći problem pretraživanja pomoću Googlea: previše rezultata. Većina korisnika verovatno i ne pregleda više od prve dve-tri strane rezulatata, već nastoji da preciznije formuliše upit kako bi se više približili pravom rezultatu. Sada je zahvaljujući dužim odlomcima teksta veća verovatnoća da će se tražena informacija naći odmah, a ko ne voli da smišlja komplikovaniji upit dovoljno je da pritisne neku od ponuđenih veza za koje Google smatra da su relevantne.

Novim poboljšanjima koja su aktivna na 37 jezika Google je svom pretraživaču ubrizgao injekciju semantičke tehnologije i time zakoračio u budućnost pretraživanja Interneta.

Ori Olon, vođa Googleovog tima za kvalitet pretraživanja, izjavio je da su poboljšanja rezultat tehnologije semantičkog pretraživanja potpomognutog izuzetno brzim nalaženjem zakonitosti među podacima koje se izvodi u letu.

„Ovo je nov pristup preciziranju upita, jer tokom pretraživanja nalazimo koncepte i entitete koji su s njim u vezi, tako da se sve odvija u realnom vremenu i nije prethodno pripemljeno“, rekao je on. „Pošto sve radimo u realnom vremenu u stanju smo da izvedemo i znatno više upita.“

„Korišćenje semantičkog pretraživanja nije u ovom trenutku naročito široko zastupljeno, jer bi puna konceptualna analiza dokumenata usporila proces generisanja suptilnijih upita u letu“, rekao je Olon. „Da bi se sve obavilo za nekoliko milisekindi trebalo bi upotrebiti veći broj inovacija, jer bi puno semantičko pretraživanje bilo veoma teško izvesti u tako ograničenom vremenu.“

Neposredno po aktiviranju novog načina pretraživanja pojavila su se i mišljenja da će najviše koristi od ove promene imati sam Google, jer će s jedne strane smanjiti „fantomski“ saobraćaj, odnosno sve one pokušaje koji korisnike odvode u ćorsokak u vidu strana koje nemaju veze s onim što traže, a s druge strane privoleće ih da se duže zadrže na njegovim stranama.

|Search:Find More About Google poboljšao algoritam pretraživanja|

[ad#ad-post1]