Male plate u Googleu

Aktuelna svetska ekonomska kriza pogađa i rukovodioce kompanije Google, vlasnika istoimenog pretraživača Weba. Tri njena vodeća rukovodioca, Erik Šmit, Lari Pejdž i Sergej Brin, su u 2008. godini (kao i ranijih godina) primili godišnju platu u iznosu od jednog dolara, kao i neke druge dodatke, ali su ostali bez uobičajenih godišnjih bonusa ili novih deonica.

Erik Šmit, glavni izvršni rukovodilac Googlea, primio je u 2008. godini platu od 1 USD, ali i naknadu u iznosu od 402.562 USD na ime troškova obezbeđenja i 106.201 USD na ime troškova za korišćenje kompanijskg aviona. Dodatni bonusi i deonice, koji su bili uobičajeni proteklih godina, ove godine su izostali. Slično su prošli i Lari Pejdž i Sergej Brin, osnivači Googlea, koji osim jednog dolara na ime plate, nisu u 2008. godini ostvarili nikakva druga primanja.

Tri vodeća rukovodioca Googlea imaju, ipak, znatnu količinu deonica kompanije. Šmit poseduje 12,5 posto deonica Googlea, a Pejdž i Brin 38,9 odnosno 38,2 posto deonica kompanije, redom.

Google je u 2008. godini zabeležio značajan rast prihoda, ali i neznatan rast profita u odnosu na 2007. godinu. Prihod kompanije je porastao za čitavih 31 posto u odnosu na prethodnu godinu (sa 16,6 milijardi dolara u 2007, na 21,8 milijardi u 2008), ali je profit kompanije porastao za svega 0,5 posto, sa 4,2 milijarde dolara na 4,23 milijarde dolara.

U Googleu je krajem 2008. godine radilo oko 20.000 zaposlenih šitom sveta.

|Search:Find More About Male plate u Googleu|

[ad#ad-post1]