HP Care Pack, produžena garancija za desktop, notebook i iPAQ uređaje i monitore

Beograd, mart 2009. – HP svojim korisnicima prenosivih, stonih i džepnih računara i monitora, kako poslovnim, tako i fizičkim licima, pruža paket podrške, HP Care Pack.

HP Care Pack je usluga koja obezbeđuje produženje trajanja osnovne garancije, i pruža različite opcije servisnih usluga. Prilikom kupovine nekog od HP računara ili monitora, svaki korisnik dobije garanciju u trajanju od jedne do tri godine, u zavisnosti od modela. Tokom trajanja garancije, u bilo kom momentu, korisnik može da produži garanciju na do 6 godina kupovinom HP Care Pack-a za svoj uređaj.

Ova garancija počinje da važi od onog dana kada osnovna garancija prestane da važi. Veoma je važno da kada korisnik kupi HP Care Pack, u bilo kom prodajnom objektu u kom se prodaju HP računari, svoj Care Pack i registruje. Produžena garancija će važiti samo ako je registrovana na zvaničnom HP internet sajtu www.itrc.hp.com

Korisnicima u Srbiji je na raspolaganju nekoliko opcija HP Care Pack-a:

– Return to HP, odnosno Return to Depot, je najčešća varijanta na našem tržištu, koja podrazumeva da korisnik sam odnese svoj uređaj u servis na popravku.
– Pick-Up & Return, takođe uobičajena varijanta, koja podrazumeva da po prijavi kvara, kurir dođe kod korisnika i odnese uređaj u servis. Nakon što serviseri poprave uređaj, kurir ga vraća korisniku.
– Next Business Day (NBD) Onsite je opcija koja podrazumeva da serviser dođe kod korisnika i proveri da li može na licu mesta da otkloni kvar; ako ne može, on odnosi uređaj u servis i tamo ga popravi, a zatim vraća korisniku.
– Travel NBD Onsite, odnosno Global Next Day Onsite, omogućava korisnicima servisiranje uređaja i van zemlje u kojoj je uređaj kupljen.
– Data Media Retention (DMR) omogućava korisniku da zadrži hard disk i ako je pokvaren, i da dobije novi. Ovo je posebno značajno za korisnike koji rade u nekoj Vladinoj instituciji ili sličnim ustanovama, gde je poverljivost podataka izuzetno važna.
– Post Warranty Service omogućava produženje trenutno važeće garancije sa Care Pack-om za još godinu dana.

Podrška koju HP-ovi stručnjaci pružaju svojim korisnicima omogućava povećanje vremena rada, produktivnost i povratak investiranog novca kroz servisnu podršku, kao i prednost u servisiranju.

Cene najzastupljenijih opcija HP Care Pack-a kod nas kreću se, u zavisnosti od vrste modela i vrste usluge, od 30 do 100 evra.

|Search:Find More About HP Care Pack, produžena garancija za desktop, notebook i iPAQ uređaje i monitore|

[ad#ad-post1]