Zakon o elektronskom dokumentu

U Privrednoj komori Beograda održan je skup na kome je razmatran Nacrt zakona o elektronskom dokumentu, koji je izradilo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo.

Zaključeno je da nepostojanje Zakona o elektronskom dokumentu otežava razvoj e-uprave, e-trgovine i elektronskog arhiviranja. Na skupu je podržano donošenje pomenutog zakona, ali je i ukazano i na potrebu da se proširi na e-trgovinu (e-ugovor, e-faktura, e-platni nalog) i elektronsko arhiviranje dokumentacije u preduzećima. Takođe, predloženo je da se u nacrt zakon doda član sa definicijama osnovnih pojmova koji se obrađuju u Zakonu, kao i bliža određenja o primeni vremenskog žiga.

U zaključku sa skupa, sekretar Udruženja IT delatnosti Vesna Pudar, istakla je da se podržava donošenje Zakona o elektronskom dokumentu, ali da ga treba proširiti sa odredbama koje će omogućiti njegovu primenu i u e-trgovini i elektronskom arhiviranju dokumenata u svim delatnostima.

|Search:Find More About Zakon o elektronskom dokumentu|

[ad#ad-post1]