Vibrirajući ekran za Brajovu azbuku

Uređaji s ekranom osetljivim na dodir kao što je iPhone, lepi su kad možete da ih vidite, ali od njih nema mnogo koristi ukoliko ste slepi. Međutim, nov način predstavljanja Brajovih znakova na mobilnim uređajima mogao bi biti prvi korak ka pojavi telefona koje bi mogle da koriste i slepe osobe.

U Brajovoj azbuci slova se kodiraju korišćenjem matrice dva puta tri u kojoj je svaki znak predstavljen različitim rasporedom izdignutih ili odsutnih tačkica na šest lokacija. Da bi se te tačkice prikazale na uređaju s ekranom osetljivim na dodir, Jusi Rantala i kolege sa univerziteta u Tampereu u Finskoj upotrebili su internet tablu Nokia 770 s piezoelektričnim materijalom ugrađenim u ekran koji vibrira kad se pobudi električnim signalom. Tim je instalirao softver koji izdignute tačkice predstavlja jednim impulsom intenzivne vibracije, a mesto gde tačkice nema dužom vibracijom nekoliko slabijih impulsa.

Da bi otkrio koji će način vibriranja više odgovarati dobrovoljcima s oštećenim vidom, tim je razvio dva različita metoda prezentacije. U prvom korisnik dodiruje ekran na levoj strani kako bi očitao da li se na prvoj poziciji u matrici nalazi tačkica a potom bi pomerao prst horizontalno po ekranu da bi očitao preostalih pet tačkica. \”Ispostavilo se da čitanje na taj način nije bilo lako\”, kaže Rantala.

Po drugom metodu korisnik jednostavno postavi prst bilo gde na ekran i čeka. Telefon potom prikazuje znakove vibriranjem niza od šest tačkica razdvojenih intervalom od 360 milisekundi. „Nekima je bilo potrebno malo vremena dok su počeli da čitaju, jer je ovaj način predstavljanja potpuno drugačiji od svega što su ranije koristili“, kaže Rantala. „Međutim, kad su se privikli mogli su da pročitaju znak za svega 1,25 sekundi.“

Sledeći korak ovog razvojnog tima biće predstavljanje celih reči i rečenica. „Postoji već softver koji prikazane tekstualne informacije pretvara u govor, ali te iste informacije mogle bi se pretvoriti i u Brajove znakove na telefonima koji imaju vibrirajuće ekrane“, kaže Rantala.

Rezultati dosadašnjeg rada ovog finskog tima objavljeni su u časopisu IEEE Transactions on Haptics na ovoj adresi http://ieeexplore.ieee.org/search/wrapper.jsp?arnumber=4760140

|Search:Find More About Vibrirajući ekran za Brajovu azbuku|

[ad#ad-post1]