Novi besplatni programerski alat iz HP-a

HP SWFScan je nova alatka namenjena programerima koji rade sa softverom Flash, koja će im pomoći da zaštite svoje lokacije od neželjenih bezbednosnih propusta i smanje rizik od upada hakera i krađe osetljivih podataka. Alatka HP SWFScan može besplatno da se preuzme sa web lokacije kompanije HP.

HP SWFScan omogućava Flash programerima da razviju bezbednije programe, bez potrebe da zbog toga moraju da postanu eksperti za bezbednost. To je prva alatka ove vrste koja dekompajlira aplikacije razvijene na Flash platformi i vrši statičku analizu kako bi shvatila principe rada aplikacije. Tako otkriva propuste koji se nalaze ispod same aplikacije, što nije moguće detektovati tradicionalnim dinamičkim metodama.

Predstavljanje programa HP SWFScan je nastavak razvoja programerskih alata, posle prošlogodišnje izlaska programa HP Scrawlr, besplatne alatke koju je razvio Web Security Research Group, a služi kao pomoć programerima da brzo pronađu bezbednosne propuste na svojim web lokacijama.

|Search:Find More About Novi besplatni programerski alat iz HP-a|

[ad#ad-post1]