Googleov telefonski interfejs za slepe i sve druge

Googleovi inženjeri T.V. Raman (koji je slep) i Čarls Čen (koji vidi) smislili su način da osobama koje ne vide (a i onima koji vide, ali ne žele da gledaju) omoguće da rukuju telefonima s ekranom osetljivim na dodir kao što je Appleov iPhone. Sistem je toliko jednostavan da je prosto sramota što se toga niko nije setio ranije.

Sistem radi tako što imitira tradicionalnu telefonsku tastaturu, sa brojem pet u centru i ostalim brojevima oko njega. Međutim, pošto ekran nema fizičke tastere, softver prikazuje tastaturu gde god da korisnik pipne ekran.

Tamo gde prst dotakne ekran dobija se broj pet; a ukoliko povučete prstom naviše i podignete ga dobićete broj dva, povucite ga nadole i otpustite i dobićete osam, itd. Korisnik može da unese ceo telefonski broj tapkanjem, povlačenjem i otpuštanjem a da i ne pogleda na ekran, jer gde god da pipne prstom dobija tastaturu. Umesto da traži mesto na koje će postaviti prst inženjeri su naterali softver da pronađe gde je korisnik dodirnuo ekran. Video prikaz koncepta biranja brojeva „bez očiju“, može se videti ovde.

Ovo je savršen primer pretvaranja slabosti u prednost: mana uređaja s ekranom je što nemaju fizičke tastere – a prednost što se tasteri mogu postavljati gde poželite. Ovo je jednostavno a briljantno rešenje problema pristupačnosti telefona s ekranom osetljivim na dodir.

Naravno, pošto je ovaj sistem razvio Google, ne zna se da li će ga Apple iskoristiti za svoj iPhone. Interfejs zasnovan na tome da se taster postavi tamo gde se dodirne ekran može se iskoristi i za druge svrhe. Na primer, osoba koja ne vidi ne bi morala da pogađa gde se nalazi traka pomoću koje se otključava iPhone. Dovoljno je da prstom pipne ekran i prevuče ga popreko i telefon će se otključati.

Google je potrošio dosta vremena da bi osmislio interfejs s ekranom osetljivim na dodir pogodan za slepe i slabovide; tako da je pokrenuo i čitav projekat nazvan Eyes-Free Shell posvećen istraživanju ove i drugih ideja, poput brojčanika koji govore i uputstava za pravac kretanja izgovorenih sintetizovanim glasom. Pošto je Googleov Android operativni sistem otvorenog koda, sav kôd se nalazi na Mreži.

Verovatno da i Apple radi na svojim rešenjima za pristupačnost uređaja, ali je to gotovo nemoguće utvrditi, jer je Kupertino okružen zidom ćutanja.

|Search:Find More About Googleov telefonski interfejs za slepe i sve druge|

[ad#ad-post1]