Bezbednost i nove aplikacije za saradnju sa poverenjem

BEOGRAD, 22. april 2009. godine – Cisco je danas predstavio aplikacije koje pomažu osnovne kompontente infrastrukture bezbednosti mreže – network security i isporuku servisa virtuelnih (cloud) bezbednosti. Cilj je omogućavanje poslovanja sa većom bezbednošću dok su zaposleni sve više mobilni i interaktivni. Tehnologije za kolaboraciju i mobilnost redefinišu mesto, vreme i način na koji se poslovi obavljaju. Kako je u porastu rad sa udaljenih mesta i korišćenje alata koji se zasnivaju na upotrebi Interneta za te poslove čiji je cilj poboljšavanje produktivnosti, kompanije se moraju fokusirati na nove načine zaštite podataka i komunikacija.

Nova Cisco rešenja donose mobilne i decentralizovane lokacije, na sve većem broju mobilnih uređaja omogućavajući saradnju unutar i između kompanija, deljenje sadržaja i umrežavanje što dovodi do snažne, otvorene, dostupne i brze mreže kao neophodnog elementa.

Cisco redefiniše mrežu tako što širi aplikacije zasnovane na sofveru kao mreži, u mrežu preduzeća i šireći bezbednost preduzeća u cloud. Ponuda bezbednosti uključuje veću odbranu od pretnji koja pomaže korisnicima zaštitu od napada, malvera i botneta-bez obzira gde se povezuju i komuniciraju. Predstavljeni su: Cisco Security Cloud Services, Cisco IPS Sensor Software Version 7.0, Cisco ASA 5500 Series 8.2 Software, Cisco SAFE, Cisco Information Technology Governance, Risk Management, i Compliance (IT GRC) Security Assessment Services.

U skladu sa svojom strategijom i očekivanjem da će tržište aplikacija za kolabraciju dostići vrednost od 34 milijarde dolara, Cisco je objavio da vodi u pravcu vizije „softver kao servis“ i da je proširio Software – as – a – Service (SaaS) na preduzeća.

Cisco je takođe predstavio novu – sofver – kao – servis – arhitekturu (SaaS) i poboljšanja zasnovana na Cisco WebEx collaborative applications. Cisco sada širi cloud u infrastrukturu mreža preduzeća kroz visoko pouzdani i skalabilni Cisco WebEx Collaboration Cloud i nove serije rutera – Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers. WebEx omogućava da se poveća produktivnost i smanje troškovi putem organizovanja online sastanaka, konferencija i treninga sa saradnicima, klijentima i partnerima. Cisco WebEx Collaboration Cloud je dizajniran sa namerom da donese visok kvalitet, sigurnost i i pouzdana iskustva korisnicima unutar i između kompanija. Collaboration cloud hostuje preko 200 000 WebEx sesija tokom dana, a uz ove aplikacije vreme je iskorišćeno 99,99 odsto.

Brza i svuda prisutna priroda softvera kao servisa čini ga ključnim donosiocem efikasne kolaboracije bilo kada. Gartner procenjuje da će do 2011. godine tržište SaaS- (softver – kao- servis) dostići vrednost do 19.3 milijardi dolara.

“U današnjem svetu promena, posao zahteva osmišljenu strategiju bezbednosti koja se oslanja na fizičke, virtuelne, mobilne i globalne aspekte poslova. Naša vizija za bezbednost je zasnovana na balansu zaštite i mogućnosti koji integrišu bezbednost od mreže do krajnjih korisnika. Bezbednost bi trebalo da dođe do podataka o najnovijim pretnjama da bi smanjili pretnje koje se brzo menjaju. Ova kombinacija je ono što omogućava kompanijama da sarađuju sa većim poverenjem kada angažuju radnike, partnere i korisnike”, izjavio je Tom Gillis, potpredsednik i direktor Jedinice za poslovnu sigurnost u kompaniji Cisco.

|Search:Find More About Bezbednost i nove aplikacije za saradnju sa poverenjem|

[ad#ad-post1]