Otvorena E-trgovina 2009

U sredu 22.aprila na Paliću je otvorena deveta konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju E-trgovina 2009, koja je posvećena popularizaciji elektronskog poslovanja u Srbiji. Manifestaciju je otvorila Jasna Matić, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije.

E-trgovina 2009 predstavlja mesto okupljanja domaćih i inostranih stručnjaka iz ove oblasti, sa ciljem da učesnicima skupa pruži analizu trenutnog stanja i ukaže na moguće pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja. Skup je podeljen u više tematskih oblasti, od kojih su najznačajnije B2B i B2C e-trgovina, Internet marketing, pravni aspekti elektronskog poslovanja, platne kartice i sistemi placanja na Internetu, sistemi zaštite elektronskih transakcija na Internetu, E-banking, brokersko poslovanje na Internetu, uloga osiguranja u procesu e-trgovine i upravljanje procesima dostave robe.

Konferenciji prisustvuje oko 200 zainteresovanih stručnjaka koji imaju priliku da se informišu o savremenim dostignućima u elektronskom poslovanju i mogućnostima za efikasnu primenu u našoj zemlji, kao i da čuju iskustva eksperata koji su postigli zapažene rezultate u razvoju elektronske trgovine.

Organizator skupa je agencija E-trgovina iz Novog Sada, a manifestacija traje do petka, 24. aprila.

|Search:Find More About Otvorena E-trgovina 2009|

[ad#ad-post1]