Tržište telekomunikacija u Srbiji vredi preko 10 milijardi evra

Republička agencija za telekomunikacije (Rate), predstavila je izveštaj o svom radu za period od 2005. do 2009. godine.

Prema tom izveštaju koji je predstavio profesor Jovan Radunović, predsednik Upravnog odbora Ratela, ukupan prihod na tržištu telekomunikacija Republike Srbije u 2008. godini iznosio je 1.611 miliona evra. Učešće sektora telekomunikacija u bruto domaćem proizvodu iznosi između četiri i šest posto, a ukupna vrednost tržišta telekomunikacija iznosi približno 10 milijardi evra. U sektoru telekomunikacija zaposleno je oko 60.000 ljudi.

Ukupan broj korisnika fiksne telefonije porastao je sa 2.527.300 u 2005. godini na 3.085.000 u 2008, što predstavlja povećanje od 22 posto. Još viši rast broja korisnika ostvarila je mobilna telefonija, gde se broj korisnika povećao za čak 74,5 posto, od 5.511.000 na 9.619.000 u 2008, što predstavlja povećanje pokrivenosti od čak 128 posto. Značajan rast broja korisnika je i kod širokopojasnog pristupa Internetu, gde je pokrivenost oko 16 posto.

Kada su u pitanju investicije u telekomunikacioni sektor, posebno je bila značajna 2007. godina, odnosno prva godina poslovanja inostranih operatora koji su uložili značajna sredstva u razvoj telekomunikacija u Srbiji. Domaći operatori su sledili njihov primer, pa su investicije te godine bile gotovo 900 miliona evra. Prosečna godišnja ulaganja su u protekle tri godine bila 450 miliona evra.

Jedan od ključnih zadataka Republičke agencije za telekomunikacije predstavlja liberalizacija tržišta telekomunikacija. Postojanje tri operatora mobilne telefonije u Srbiji obezbedilo je slobodno tržište koje karakterišu potpuna konkurencija, podsticanje investicija, rast penetracije, nove usluge, novi tarifni paketi i niže cene, dok su tržišta fiksne telefonije i kablovske distribucije radio i televizijskog programa prepoznata kao tržišta ograničene konkurencije. Na njima postoje učesnici sa značajnim udelom (Telekom Srbija za fiksnu telefoniju i Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže za kablovsku distribuciju), kojima je za promene cena neophodna saglasnost Ratela.

Liberalizacija tržišta podrazumeva i uvođenje novih usluga i novih tehnologija, kao što je velikoprodaja Interneta, koja je liberalizovana izdavanjem odobrenja za javne telekomunikacione mreže, njihovo povezivanje sa mrežama drugih zemalja i pružanje usluga prenosa govora putem Interneta (VoIP).

Liberalizaciji doprinosi i sprovođenje procedura javnog nadmetanja za fiksni bežični pristup (FWA) za teritoriju Republike Srbije u frekvencijskom opsegu 411,875-418,125/421,875-428,125 MHz (CDMA), gde se prijavilo osam potencijalnih ponuđača za dve licence. Ovom tehnologijom će biti omogućeno pružanje Univerzalnog servisa (javna govorna usluga i Internet nižeg kvaliteta).

Pristup Internetu preko telefonskih modema je poslednjih godina drastično smanjen, a tehnologije koje obezbeđuju širokopojasni pristup beleže stalni rast (ADSL i kablovski modem), kao i pristup Internetu preko mobilne mreže treće generacije (3G).

|Search:Find More About Tržište telekomunikacija u Srbiji vredi preko 10 milijardi evra|

[ad#ad-post1]