Upravljanje štampom dokumenata štedi milione

Kompanije koje se suočavaju sa pritiskom da smanje korporativne troškove mogu da slede primer kompanije KeyCorp. Ova kompanija koja pruža finansijske usluge, smanjila je operativne troškove za više od 6 miliona dolara u periodu od šest godina, sarađujući sa kompanijom Xerox na boljem upravljanju velikim brojem dokumenata koji su u opticaju u njenih 120 kancelarija, kao i troškovima vezanim za štampanje, deljenje i ažuriranje tih dokumenta.

Istraživačka kompanija IDC objavila je podatak da 90 posto kompanija nema pravu strategiju za kontrolu svojih dokumenata i da ne mogu da procene obim troškova koju im ti dokumenti odnose, a da troše čak 15 posto svojih prihoda na aktivnosti koje su vezane za dokumente.

„Poboljšavanje upravljanja i kontrolisanja uređaja za štampanje u kancelarijskom okruženju može da bude izvor značajnih dobitaka na polju rentabilnosti i produktivnosti poslovanja“, izjavio je Majkl Orasin, menadžer za istraživanje u firmi IDC. „Posao koji su obavile kompanije KeyCorp i Xerox odslikava kako su integrisano štampanje i rešenja za upravljanje dokumentima postali suštinski važni za poslovanje.“

Korišćenjem alatki Xerox Lean Six Sigma, Xerox Global Services i KeyCorp, vrednovani su radni procesi koje zaposleni obave u toku dana, i tako je napravljena strategija za upravljanje dokumentima koja štedi milione dolara na troškove štampe. Smanjujući broj uređaja za štampu, štampače, faks uređaje, kopir aparate i skenere, sa 10.000 na 3500, kompanija KeyCorp je podigla produktivnost, smanjila potrošnju papira i električne energije i eliminisala na tone otpadnog materijala.

Iako ovakvo upravljanje dokumentima dovodi do produktivnije, bolje organizovane i usklađenije organizacije, kompanija IDC procenjuje da samo 33 posto velikih kompanija u SAD upravlja uslugama štampanja na ovaj način.

|Search:Find More About Upravljanje štampom dokumenata štedi milione|

[ad#ad-post1]