WolframAlpha počinje da radi sledeće nedelje

Nova znatiželjno iščekivana Internetska alatka matematičara Stivena Volframa, nazvana po svom autoru Wolfram Alpha, postaće dostupna javnosti sledeće nedelje.

Očekuje se da će od nje najviše koristi, bar u početku, imati akademski svet, a sve više se stiče utisak da će biti komplement Googleu a ne njegov rival.

Za razliku od Googlea, nova alatka na osnovu zadatih ključnih reči ne traga za Internet stranama, već se oslanja na sopstvenu bazu znanja udruženu sa sistemom veštačke inteligencije. Kad korisnik upiše upit, WolframAlpha nastoji da odgonetne odogovarajuću oblast znanja i izračunava odgovor.

Pema tome, za razliku od Googlea koji daje informacije o sadržajima koje su već prisutni na Mreži, WolframAlpha može da odovori na pitanja na koja niko ranije nije odgovorio. Na primer, na pitanje „Koliko Nobelovaca je rođeno za vreme punog meseca?“ Google bi pronašao odgovor samo ukoliko je neko ranije sačinio spisak Nobelovaca, uporedio datume njhovog rođenja s mesečevim fazama i odgovarajuću tabelu postavio negde na mreži. Volframova alatka to sve obavlja u letu i daje odgovor.

Unesete li samo termin „Pluton“ Alpha odmah izračunava trenutnu udaljenost ove patuljaste planete od Zemlje. Niz slova „ACTCGTC“ Alpha će prepoznati kao genetski kôd, navešće na kom delu DNK se taj niz nukleotida nalazi i šta sve zna o genu kojem pripada.

Alpha će ovakvim načinom rada nesumnjivo olakšati tipičnom morisniku da dobije odgovore na kvantitativna pitanja. Umesto spiska Web strana korisnik će u idealnom slučaju dobiti kratak izveštaj koji daje kompletan i tačan odgovor na postavljeno pitanje.

Bazu znanja sačinjava ogromna biblioteka koju je delom pripremio Volframov tim, a delom je licencirana, tako da, između ostalog, obuhvata Vikipediju, podatke američkog popisnog biroa i gotovo devet desetina postojećih referentnih izvora.

Volfram planira da nađe oglašivače i sponzore za WolframAlpha, a možda će prirediti i posebnu verziju namenjenu istraživačima koja će imati dodatne mogućnosti kao što je, na primer, preuzimanje statističkih podataka.

|Search:Find More About WolframAlpha počinje da radi sledeće nedelje|

[ad#ad-post1]