Algotech razvio softver za Raiffeisen banku

Raiffeisen International, jedna od najvećih bankarskih grupacija u centralnoj i istočnoj Evropi, odabrala je kompaniju Algotech da unapredi postojeće rešenje za naplatu potraživanja. S obzirom da je reč o instituciji sa najvećom kreditnom ponudom na tržištu Srbije, bilo je potrebno najsavremenije rešenje za naplatu potraživanja.

Osnovna prednost novog rešenja je povećanje produktivnosti operatera, a time i smanjenje troškova. Ovaj softver skraćuje vreme koje je operateru potrebno da izvrši neku operaciju, tako što je veliki broj manuelnih operacija zamenjuje automatskim. Ukoliko klijent ne izmiri svoja dugovanja na vreme, sistem ga pronalazi u bazi i automatski ga poziva ili mu šalje upozorenje.

„S obzirom da operateri Kontakt centra nemaju potrebu da lično zovu dužnike, vreme potrebno da se obavi jedan poziv je tri puta kraće nego pre instalacije novog sistema, što značajno povećava efikasnost“, rekao je Aleksandar Bakoč, direktor kompanije Algotech Srbija.

Pored ovih unapređenja, softver omogućava banci da nadgleda svaki račun i prati stanje zajmova, kredita, kreditnih kartica, hipoteka i drugih dugovanja. Sistem automatski skladišti sve relevantne podatke o dužniku i, ukoliko je potrebno, sve informacije prikazuje na ekranu operatera tokom razgovora sa klijentom. Aplikacija vodi i kontroliše komunikaciju između operatera i klijenta, tako što se precizan tekst koji operater treba da izgovori prikazuje na ekranu.

|Search:Find More About Algotech razvio softver za Raiffeisen banku|

[ad#ad-post1]