IDC i BSA: Udeo piratskog softvera u svetu 41%

Savez proizvođača poslovnog softvera (Business Software Alliance, BSA) objavio je početkom ove nedelje podatke iz istraživanja koje je za njegove potrebe sprovela istraživačka firma IDC. Objavljeni podaci pokazuju da 41posto softvera kupljenog u 2008. godini predstavlja piratski softver.

Istraživanje je utvrdilo da je udeo piratskog softvera porastao drugu godinu za redom (u 2008. u odnosu na 2007, sa 38% na 41%), što IDC-ovi analitičari objašnjavaju porastom isporuka računara u zemljama koje su poznate po visokom učešću piratskog softvera.

U IDC-ovom istraživanju analizirana je upotreba softvera u 110 zemalja širom sveta i procenjeno da je u 2008. godini na računarima širom sveta instaliran softver vredan 129 milijardi dolara (117 milijardi u 2007.), kao i da je prodaja legalnog softvera porasla za oko 14 posto. Međutim, iako analitičari navode da se globalna stopa upotrebe piratskog softvera smanjila u 57 od 110 istraživanih zemalja, prodajom piratskih programa proizvođačima softvera je naneta šteta u iznosu od 53 milijarde dolara (porast od 5,1 milijardu dolara u odnosu na 2007. godinu).

U izveštaju je navedeno da situacija u zemljama sa brzorastućim IT tržištem, kao što su to Rusija, Indija i Kina, nastavlja da se poboljšava. Primera radi, u Kini je u odnosu na 2004. godinu procenat piratskog softvera u upotrebi smanjen za deset posto, sa 90 posto na 80 posto (90 posto u 2004, 86 posto u 2005, 82 posto u 2006 i 82 posto u 2007. godini). Slična situacija je i u Rusiji gde je stopa piratskog softvera smanjena sa 87 posto u 2004. godini na 68 posto u 2008. godini ili Indiji gde stopa piratskog softvera u 2008. godini iznosi 68 posto (74 posto u 2004. godini).

U izveštaju su navedene i zemlje sa najvećim procentom piratskog softvera u upotrebi. U Gruziji, Bangladešu, Jermeniji, Zimbaveu. Šrilanki, Azerbejdžanu i Moldaviji više od 90 posto softvera predstavlja piratski softver, dok u jednoj trećini ispitivanih zemalja procenat nelegalnog softvera prelazi 75 posto. Ni razvijene zemlje nisu imune na upotrebu piratskog softvera. U Japanu i Luksemburgu, na primer, 21 posto softvera je piratizovano, dok u Velikoj Britaniji i Nemačkoj ima 27 posto nelegalnog softvera. Zemlja sa najnižom stopom piratskog softvera u upotrebi je SAD (20 posto).

Kada su u pitanju Srbija i zemlje iz našeg neposrednog okruženja, Crna Gora se nalazi među 20 zemalja sa najvećom stopom piratskog softvera (17. mesto sa 83 posto piratskog softvera u upotrebi), dok procenat piratskog softvera u Srbiji iznosi 74 posto (80 posto u 2005, 78 posto u 2006, 76 posto u 2007. godini). Najbolja situacija u tom pogledu je u Sloveniji (47 posto piratskog softvera), a slede Hrvatska (54 posto), Bosna i Hercegovina (67 posto), Makedonija i Bugarska (po 68 posto), Rumunija (66 posto) i Albanija (77 posto). U malo daljem komšiluku situacija je sledeća: u Češkoj se koristi 38 posto piratskog softvera, Mađarskoj 42 posto, a Slovačkoj 43 posto nelegalnog softvera.

|Search:Find More About IDC i BSA: Udeo piratskog softvera u svetu 41%|

[ad#ad-post1]