Nova IT knjiga: CSS antologija: 101 savet za primenu CSS stilova

Ovaj priručnik je kompilacija odličnih rešenja složenih problema u dizajniranju Web strana pomoću CSS-a. Idealna je knjiga za sve one koji hoće da optimizuju dizajn postojeće Web lokacije, i za početnike koji žele da savladaju CSS. Obrađuje najnovije tehnike rada i nove čitače Weba, među kojima su Internet Explorer 7 i Firefox 2. Čitaoci će naučiti kako da ustanove gde je problem, reše probleme kompatibilnosti Web lokacije u raznim čitačima, te pronaći prilagodljive primere koji se mogu primeniti u različitim situacijama.

Između ostalog, u knjizi se opisuju mnogobrojni zadaci Web dizajnera – raspoređivanje elemenata Web strane u dva ili tri stupca, sa zaglavljem i podnožjem; izrada elegantnih padajućih menija samo pomoću CSS-a i profesionalnog navigacionog sistema s karticama; zamena navigacije zasnovane na slikama mnogo efikasnijim CSS listama; dizajniranje pametnijih i pristupačnijih Web obrazaca; pravljenje okvira zaobljenih uglova bez povećavanja količine HTML koda; omogućavanje posetiocima za odaberu izgled Web lokacije kakav im odgovara; upotreba W3C Validatora za proveru ispravnosti koda; olakšano održavanje i ažuriranje lokacije …i još mnogo toga.

Knjiga se može čitati od korica do korica, ili koristiti kao kuvar sa 101 receptom za formatiranje Web lokacija. Pisana je razumljivo i dosledno, uz mnoštvo snimaka ekrana i primera koda.

|Search:Find More About Nova IT knjiga: CSS antologija: 101 savet za primenu CSS stilova|

[ad#ad-post1]