Koogle, košer verzija Googlea, pušten u rad

Baš kao što se košer hrana priprema prema striktnim jevrejskim pravilima (prema kojima je, na primer, zabranjeno mešanje mesa i mleka, jer simbolizuju smrt i život) a ceo proces pripremanja košer hrane mora da bude pod nadzorom rabina i uz njegovo odobrenje, duboko religioznim Jevrejima je bio potreban i košer pristup Internetu, sa ograničenjima koja onemogućavaju da se krstareći Internetom naiđe na neprimerene sadržaje.

U Izraelu je zato za ortodoksne Jevreje razvijena i puštena u rad košer verzija Googlea nazvana Koogle.

Novi košer pretraživač na hebrejskom jeziku razvio je Josi Altman. Njegova alatka koja izostavlja religiozno neprihvatljiv materijal dobila je odobrenje ortodoksnih rabina.

Pretraživač se povezuje na izraelske vesti i mesta za kupovinu, ali rezultati su filtrirani tako da ne sadrže ono što se smatra nepriličnim.

„Ovo je košer alternativa za ultraortodoksne Jevreje napravljena tako da i oni mogu da idu na Internet“, kaže Altman.

Lokacija je jednim delom razvijena na traženje rabina koji su želeli odgovorajuće rešenje za zadovoljavanje vitalnih potreba ove ultraortodoksne populacije. Na nju se ništa ne sme postavljati subotom, na jevrejski sabat, jer Jevreji tada ne smeju ništa da rade niti da se bave poslovnim aktivnostima. Ukoliko korisnik pokuša da upotrebi Koogle na sabat da bi nešto pronašao ili postavio poruku, pretraživač mu to neće dozvoliti.

Naziv Koogle je kovanica nastala od imena pretraživača Google i jevrejskog jela kugel.

|Search:Find More About Koogle, košer verzija Googlea, pušten u rad|

[ad#ad-post1]