Koogle, košer verzija Googlea, pušten u rad

Baš kao što se košer hrana priprema prema striktnim jevrejskim pravilima (prema kojima je, na primer, zabranjeno mešanje mesa i mleka, jer simbolizuju smrt i život) a ceo proces pripremanja košer hrane mora da bude pod nadzorom rabina i uz njegovo odobrenje, duboko religioznim Jevrejima je bio potreban i košer pristup Internetu, sa ograničenjima koja […]