HP ojačava vodeću poziciju u oblasti očuvanja životne sredine – nove tehnologije štede novac korisnika

BEOGRAD, jun 2009. – HP je najavio nekoliko novih stavki u svom HP Eco Solutions programu, u koje spadaju novi proizvodi, usluge i poslovne aktivnosti, kao i ciljevi na nivou cele kompanije u oblasti životne sredine.
Prošireni portfolio nudi potrošačima, malim, srednjim ali i velikim preduzećima – uključujući i HP – siguran povraćaj uloženog kapitala […]