Naučno stručni skup SNTPI 09

U petak, 19. juna, u 10 časova, u amfiteatru Fakulteta informacionih tehnologija, Tadeuša Košćuška 63 otvoren je Naučno stručni skup SNTPI 09 (Sistemi naučnih i tehnoloških poslovnih informacija).

Skup je otvorio i prisutne pozdravio prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj. Goste je pozdravio dekan Fakultete informacionih tehnologija prof. dr Dragan Domazet. Predsednik Programskog odbora skupa prof. dr Đuro Kutlača pozvao je prisutne na uspostavljanje dijaloga između predstavnika državne administracije koja upravlja naučnoistraživačkim i istraživačko-razvojnim radom u Srbiji, i naučne i stručne javnosti, odnosno predstavnike nauke i privrede, a u cilju izgradnje sistema koji će biti naučno
produktivan i ekonomski koristan za razvoj Srbije.

Prvog dana skupa izlažu se radovi razvrstani u četiri grupe:

• Prvu grupu radova čine prilozi koji odslikavaju stanje u naučnoistraživačkom sistemu Srbije;
• Drugu grupu radove čine prilozi koji uspostavljaju metodološka instrumenta za
vrednovanje naučnoistraživačkog rada;
• Treću grupu čine prilozi o produktivnosti naučnoistraživačkog sistema Srbije;
• Četvrtu grupu čine prilozi o tehnološkoj podršci funkcionisanja sistema naučnih,
tehnoloških i poslovnih informacija, u cilju obezbeđenja činjeničke osnove za donošenje odluka vezanih za upravljanje naučnoistraživačkim sistemom Srbije.

Značajni prilog skupu danas su bile prezentacije privrednih društava u kojima su pokazani rezultati saradnje nauke i privrede Srbije – tehnologije, proizvodi i usluge visokog tehnološkog sadržaja.

Drugog dana skupa, 20. juna 2009. godine, u periodu od 10.00-12.30h, održaće se okrugli sto “Vrednovanje naučnoistraživačkog i istraživačkorazvojnog rada”. Moderator na okruglom stolu biće mr Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj.

Uvodničari okruglog stola su: Tibor J. Sabo, Radosav Cerović, Dragan Domazet, Đuro Kutlača, Pero Šipka.

Ovogodišnji skup se održava sa posebnom temom: SNTPI kao podrška za donošenje odluka u upravljanju i vrednovanju naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada. Cilj naučnostručnog skupa SNTPI ’09 je da domaću stručnu javnost upozna sa koncepcijom, potrebama, preduzetim akcijama, mogućnostima i perspektivama razvoja specijalizovanih sistema naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija u okviru SNTPI.

Ovogodišnji skup se održava sa posebnom temom: SNTPI kao podrška za donošenje odluka u upravljanju i vrednovanju naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada. Cilj naučnostručnog skupa SNTPI ’09 je da domaću stručnu javnost upozna sa koncepcijom, potrebama, preduzetim akcijama, mogućnostima i perspektivama razvoja specijalizovanih sistema naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija u okviru SNTPI.

|Search:Find More About Naučno stručni skup SNTPI 09|

[ad#ad-post1]