Primena usluge prenosivosti broja telefona trebalo bi da bude po meri korisnika

Beograd, 25. jun 2009. godine – Istraživačka agencija Stratedžik marketing je danas predstavila rezultate istraživanja stavova građana Srbije na temu usluge prenosivosti broja telefona prilikom prelaska kod drugog mobilnog operatera. Istraživanje je urađeno u saradnji sa kompanijom Vip mobile.

“Istraživanje pokazuje da među građanima postoji zainteresovanost za ponude na domaćem tržištu telekomunikacija i da u značajnom procentu razmatraju mogućnost promene mobilnog operatera. Jedna od najvećih prepreka da to učine je nemogućnost da zadrže postojeći broja telefona,” izjavio je Srđan Bogosavljević, direktor agencije Stratedžik marketing. Iz ugla ispitanika, za čitav proces je ključno da se promena operatera obavi po meri korisnika. Na primer, 57% građana kaže da bi mogli da prihvate da procedura promene operatera traje najduže 1 dan; 82% smatra da bi za postupak trebalo da bude dovoljna samo jedna poseta i to operateru na čiju mrežu prelaze; a 55% ispitanika je odgovorilo da bi usluga trebalo da bude besplatna ili uz nadoknadu do 200 dinara. Više od 76% građana je navelo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo i Republičku agenciju za telekomunikacije kao nadležne za realizaciju usluge prenosivosti telefonskog broja na korisnicima pristupačan način.

Aleksander Šperl, predsednik Upravnog odbora Vip mobile, je naglasio da usluga prenosivosti broja telefona postoji godinama u većini evropskih zemalja i da je Srbija jedna od nekoliko država u kojima se ona još uvek ne primenjuje. “Strana iskustva pokazuju da korisnici u potpunosti uživaju pogodnosti prenosivosti broja samo ako je procedura jednostavna i po njihovoj meri. Dobra primena usluge prenosivosti broja telefona može pozitivno da utiče na celo tržište”, istakao je Šperl.

Darko Parun, član Upravnog odbora Vip mobile zadužen za tehniku, predstavio je više svetskih iskustava u primeni ove usluge. Svako od ovih rešenja omogućava brzu i bezbednu promenu SIM kartica. “Tehnički je moguće da prenesete broj korisnika sa jednog operatera na drugog za samo nekoliko minuta”, objasnio je Parun.

Goran Papović, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, podsetio je da u našoj zemlji ima puno propisa koji navodno štite građane, ali se praktično ne primenjuju. ,,Nemati mogućnost da prenesete broj telefona prilikom prelaska kod novog operatera na jednostavan i pristupačan način, mogao bi da bude jedan od primera onemogućavanja pune i fer konkurencije”, dodao je Papović. On je podržao skoru primenu ovog servisa i to bez poteškoća za korisnike.

U odgovorima na pitanja novinara, rečeno je da bi na veoma dobar prijem naišlo zalaganje nadležnih republičkih organa da se ubrza donošenje propisa koji bi omogućili primenu usluge prenosivosti broja telefona do kraja 2009. godine.

Vip mobile je najavio da će podržati mogućnost da korisnici zadrže svoj broj telefona i aktivno se uključiti u pripremu odgovarajuće regulative.

|Search:Find More About Primena usluge prenosivosti broja telefona trebalo bi da bude po meri korisnika|

[ad#ad-post1]