Apple preimenovao novi iPhone

Promena je naizgled mala, jer se radi samo o jednom razmaku – najnoviji iPhone je umesto sufiksa „3G S“ postao „3GS“, ali se pokazuje da nije nevažna.

Kad se iPhone 3GS prvi put pojavio, u štampi su se javile nedoumice u pogledu korektnog ispisivanja njegovog imena. Izazvao ih je logotip u kome je slovo S postavljeno u mali kvadrat.

Apple je razjasnio dilemu novinara kada je u materijalima za medije objavio da se novi uređaj zove „iPhone 3G S“. Međutim, svega četiri dana kasnije, preko vikenda, svi materijali su prerađeni tako da u njima sada piše iPhone 3GS.

Zašto su promenili ime? Niko ne zna pravi razlog ali postoje nagađanja da se radi o problemu vezanom za analitiku Weba ili o nekoj pravnoj začkoljici.

Može biti da je naziv „iPhone 3GS“ jasniji za Google i druge mrežne pretraživače, jer će se izbeći konfuzija u rezultatima koju stvaraju stari i novi model. Izdavači koji nastoje da slede logotipski način pisanja koristili su naziv iPhone 3G S, mada je varijanta bez razmaka nesumnjivo optimalnije rešenje iz ugla pretraživača.

S druge strane, možda je pravi razlog za promenu pravne prirode. Verovatno su Appleovi pravnici uvideli da su i 3G i S generički termini pa bi i kombinaciju „3G S“ bilo teško zaštititi od kopiranja; dok zaštita oznake „3GS“ ne bi trebalo da bude problem.

Šta je zaista bio razlog za promenu imena ostaće nepoznato, mada je jedan predstavnik Applea navodno izjavio da su u međuvremenu zaključili da 3GS jednostavno izgleda bolje. U svakom slučaju, nije u prirodi Applea da u sred promocije unosi promene, ukoliko i dalje želi da se hvali obraćanjem pažnje na detalje.

|Search:Find More About Apple preimenovao novi iPhone|

[ad#ad-post1]

tnews