Cisco TelePresence – revolucionarno rešenje za uspešne poslovne sastanke

BEOGRAD, 07. februar 2008. – Cisco
TelePresence je najsavremenija tehnologija koja omogućava interakciju
između ljudi, mesta i događaja u njihovom poslovnom i privatnom životu.
Tehnologija i dizajn elemenata ovog sistema stvaraju osećaj prisutnosti
svih učesnika iako su na različitim lokacijama. Zaposleni se mogu
sastati „uživo” sa klijentima, dobavljačima i partnerima podjednako
lako kao i sa kolegama u okviru same kompanije, prevazilazeći
geografsku razdaljinu unutar organizacija.

Kombinacijom video
slike izuzetno visoke rezolucije u prirodnoj veličini, kao i CD
kvaliteta zvuka i njegovog širokog opsega rasprostiranja, TelePresence
stvara jedinstveno iskustvo komunikacije „licem u lice“. To omogućava
prenošenje svih impresija i emocija koje su i inače sastavni deo
komunikacije među ljudima.

Cisco TelePresence tehnologija lansirana je pre više od godinu dana i
do sada je našla primenu u korporacijama, državnim institucijama i
velikim organizacijama. Kao najsavremenije tehnološko dostignuće
koristi se i u bolnicama, kao Cisco HealthPresence rešenje, čime se
pacijentima pružaju savetodavne usluge lekara specijalista, koji se
nalaze kilometrima daleko. Ovo je posebno značajno za stanovnike
ruralnih sredina, u kojima ne postoji dovoljno stručnog medicinskog
kadra.

TelePresence tehnologiju karakteriše jednostavna
upotreba koja podrazumeva uspostavljanje konekcije pritiskom na jedno
dugme na IP telefonu. Ne postoji kašnjenje ni promena u kvalitetu
slike, kao ni prekid veze tokom sastanka. Ovo rešenje u značajnoj meri
prevazilazi videokonferenciju koja je zahtevala pomoć i podršku osoblja
za funkcionisanje.

U zavisnosti od potreba kompanija, u ponudi
postoje Cisco TelePresence 3000, sistem koji čine 3 plazma ekrana, sa
osvetljenjem i stolovima za 6 osoba i Cisco TelePresence 1000 – plazma
ekran sa jednim panelom i osvetljenjem, dizajniran za instalaciju u
različitim okruženjima. Ukupan broj ljudi koji mogu u isto vreme biti u
kontaktu putem ovog sistema broji čak 72 osobe. Sastavljena od strane
Cisco inženjera, ova tehnologija ima 25 patenata.

Cisco kroz
ovaj proizvod pruža značajan doprinos društvu, s obzirom da se primenom
ovog sistema eliminiše nužnost prelaženja puta do sagovornika prevoznim
sredstvima, što između ostalog smanjuje zagađenje vazduha.

Na
otvaranju Cisco kampusa u Indiji, prikazana je i budućnost TelePresence
sistema koji prevazilazi virtuelne sastanke. Na samom događaju ovaj
sistem je korišćen da projektuje slike Cisco direktora koji se nalaze
na drugom kraju sveta u prirodnoj veličini – hologramskim prikazom koji
je verno dočarao blizinu sagovornika.

TelePresence menja način
poslovanja, time što povećava efikasnost poslovanja, smanjuje putne
troškove, poboljšava interne komunikacije, pomera granice vremena i
mesta; uz sve to pomaže očuvanju životne sredine kroz smanjenje emisije
ugljen dioksida.