Održan IT Future Roadshow 2009

Kompanija Fujitsu Technology Solutions održala je u petak 26. juna u Beogradu manifestaciju pod nazivom „IT Future Roadshow 2009“ na kojoj je poslovnim korisnicima informacionih tehnologija iz Srbije predstavila najvažnije promene i novitete u svom poslovanju i ponudi na tržištu.

Do promena u poslovanju kompanije je došlo nakon njene potpune integracije u Fujitsu grupu, koja je ozvaničena 1. aprila ove godine. Na ovom redovnom godišnjem susretu sa korisnicima, prvom u novoj organizaciji, predstavljeni su tehnološki noviteti i trendovi u domenu dinamičkih IT struktura, serveri, sistemi za skladištenje podataka i rešenja ove kompanije i njenih partnera – sa fokusom na virtuelizaciji IT okruženja i optimizaciji korišćenja ovih resursa u firmama.

Novom organizacijom u okviru Fujitsu grupe, predstavništvo kompanije Fujitsu Technology Solutions u Beogradu zaduženo je za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tim predstavništva koji čine tehnološki stručnjaci i konsultanti za podršku prodaji i partnerskoj mreži nije promenjen, dok je za novog direktora predstavništva imenovan Nebojša Bjelotomić, dosadašnji regionalni menadžer prodaje.

„U domenu naše lokalne strategije, principa i načina rada – situacija je gotovo nepromenjena: nastavljamo da poslujemo isključivo preko postojeće mreže svojih lokalnih partnera, kojima ne konkurišemo na ovom tržištu“, rekao je tom prilikom Nebojša Bjelotomić. On je naglasio da se osim globalnih promena, najpre u nazivu kompanije i robnoj marki proizvoda, u lokalnom poslovanju neće mnogo toga promeniti.

Prema globalnoj strategiji, kompanija Fujitsu Technology Solutions je u okviru Fujitsu grupe zastupljena pre svega u Evropi i predstavlja motor njenog globalnog razvoja u domenu servera na Intelovoj platformi, kao i sistema za skladištenje podataka.

„Takva globalna organizaciona struktura pogoduje i poslovanju lokalnog predstavništva zato što i dalje možemo da brzo da reagujemo i odgovorimo potrebama ovdašnjih klijenata, delom zahvaljujući i tome što su i ljudi u centrali sa kojima smo i do sada sarađivali i razmenjivali informacije i dalje na istim pozicijama,“ istakao je Nebojša Bjelotomić.

U domenu ponude proizvoda i rešenja kompanije promene koje će se bitnije odraziti na domaće tržište odnose se prvenstveno na bolju pristupačnost i funkcionalnu prilagođenost ponude korisnicima manjih i srednjih organizacija. Kompanija se intenzivnije usredsređuje na tehnologije koje donose najveću vrednost informacionih tehnologija firmama – infrastrukturu koja obuhvata servere, sisteme za skladištenje podataka i dinamička rešenja za optimalno korišćenje računarskih resursa, i zadržava optimizovanu ponudu klijentskih rešenja u koja spadaju i prenosivi i stoni računari sa pratećim komponentama.

Skup Fujitsu Technology Solutions „IT Future Roadshow 2009“ realizovan je u saradnji sa globalnim partnerima, kompanijama EMC, NetApp i Intel – i tematski primarno orijentisan na rešenja za virtuelizovana IT okruženja. Organizator je najveću pažnju posvetio novom PRIMERGY BX900 sistemu, potpuno dinamičkoj serverskoj infrastrukturi u jednoj blejd-server „kocki“, koji rešava infrastrukturne probleme korisnika. Uz pomoć PRIMERGY BX900 sistema organizacije mogu dinamično da se prilagođavaju različitim scenarijima korišćenja IT-ja, istovremeno povećavajući agilnost svojih IT infrastruktura i smanjujući troškove.

Lokalni partneri kompanije u domenu sistem-integracije, kompanije PSC, Spinnaker New Technologies, Pan Computers, Saga, Siemens i Informatika, predstavili su svoje reprezentativne projekte u Srbiji među kojima su i digitalno arhiviranje, praćenje i kontrola emitovanog programa za Republičku radiodifuznu agenciju (RRA), izgradnja sistema visoke pouzdanosti u kompaniji ChipCard, konfiguracija visokodostupnog Fujitsu Technology Solutions „X10Sure“ rešenja na VMware virtuelizacionoj platformi u kompaniji DIS itd.

|Search:Find More About Održan IT Future Roadshow 2009|

[ad#ad-post1]