PAKOM GRADI INFORMATIČKE CENTRE U BEOGRADU I NIŠU

Pakom Grupa, jedna od vodećih srpskih IT kompanija, počela je izgradnju dva velika poslovno-informatička centra u Beogradu i Nišu, što ujedno predstavlja i jedno od najvećih ulaganja u informatičkoj oblasti u Srbiji. Vrednost investicije prelazi 9 miliona evra, a završetak radova očekuje se sredinom 2009. godine, kada Pakom slavi 15 godina postojanja.

Na ukupnoj površini od 11500 m2, biće izgrađeni moderni logističko-distributivni centri, servisni centri, centri za razvoj softvera i IC rešenja, centri za edukaciju, izložbeno-prodajni prostori i administrativno-upravne zgrade Pakom Grupe. Centar u Nišu će imati i pogon za proizvodnju računara.

Činjenica da se Pakom opredelio da dva ovako velika Centra istovremeno gradi i u Beogradu i Nišu, još jednom potvrđuje opredeljenje Pakoma da kompjutersku pismenost i i informatički razvoj širi u celoj Srbiji.

Pakom takođe namerava da poveća svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, naročito u domenu distribucije proizvoda. Ovo tim pre što je tržište pokazalo veliko interesovanje za Pakom brend računare – koji uz izuzetan paket vrhunskih komponenti, kao prednost imaju garantovani kvalitet, sve vidove garancija, ali i servisnu i tehničku podršku. Uz to, Pakom brand računar je u punom smislu MADE IN SERBIA računar, jer je osmišljen, dizajniran, proizveden, testiran i sertifikovan u Srbiji.

Novi pogon za proizvodnju sopstvenog brenda računara znatno će podići kapacitet proizvodnje čime će se povećati tržišni udeo Pakom brenda kako u zemlji tako i u inostranstvu. Na ovaj način unaprediće se i sektor usluga koje Grupa pruža krajnjim korisnicima (od servisiranja, preko projektovanja i instalacije računarskih mreža pa do edukacije), kao i proizvodnja softvera i razvoj informatičkih rešenja.

“Iako danas u Srbiji nije lako ući u ovako veliku investiciju, Pakom se opredelio na ovaj korak u nameri da da konkretan doprinos IT oblasti u Srbiji, ali i da stvori uslove za zapošljavanje mladih stručnjaka. Ovo je naročito značajano kada je u pitanju Niš, jer doprinosi i ravnomernom regionalnom razvoju i punoj afirmaciji Niša kao univerzitetskog grada i tradicionalnog informatičkog centra” – kaže diplomirani inženjer, Dejan Pavlović čelni čovek Pakom Grupe.

U Pakom Informatičkim centrima radiće 400 ljudi, od čega preko 100 novozaposlenih.

“Poznato je da je Pakom kompanija sa najvećim brojem distributivnih ugovora sa najvećim svetskim firmama koje nas permanentno proglašavaju najbrže rastućom kompanijom, da je “PAKOM Quality Control System” – PQCS – proces kontrole kvaliteta proizvodnje potpuno usaglašen sa svetskim standardom ISO 9001:2000 i da smo i prošle godine dobili Zlatni IT Globus. Smatramo da je ovo najbolji način da pokažemo da nas brojna priznanja koja dobijamo motivišu da i dalje ulažemo u razvoj” – kaže Dejan Pavlović.

Izgradnjom svoja dva poslovna centra u Nišu i Beogradu, Pakom Grupa će potpuno zaokružiti jednu fazu svog razvoja i potvrditi lidersku poziciju na IT tržištu Srbije.