Javna rasprava o nacrtima dokumenata za elektronsku upravu

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokrenulo je javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o nacrtu Strategije i Akcionog plana za razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji od 2009. do 2013. godine.

Nacrti ovih dokumenata mogu se pročitati ili preuzeti sa lokacije Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo. Javna rasprava se završava 17. jula.

Zainteresovani mogu svoja mišljenja i predloge da dostave elektronskom poštom ili na adresu: Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Okrugli sto na kome će se razgovarati o nacrtima ovih dokumenata zakazan je za 7. jul u 11 časova u Privrednoj komori Srbije.

|Search:Find More About Javna rasprava o nacrtima dokumenata za elektronsku upravu|

[ad#ad-post1]