Ekološka ofanziva kompanije Canon

Za kompaniju Canon održivost i očuvanje prirodnih resursa su deo duge tradicije koja se primenjuje u svim oblastima i delatnostima kompanije.

Doprinos efikasnoj upotrebi resursa ostvaren je pionirskim programom reciklaže tonera još 1990. godine, a do kraja 2008. godine Canon je već prikupio i reciklirao 212.000 tona kertridža. Prikupljanjem količine od 100.000 upotrebljenih kertridža može se sačuvati 9.599 kilograma aluminijuma i 40 tona plastičnih materijala, što odgovara količini od 1.000.000 litara fosilnog goriva.

Od 2006. godine kompanija Canon je dobrovoljno ograničila kupovinu vozila za svoj vozni park na ona vozila čija emicija ugljen-dioksida ne prelazi 180 g/km a od ovog jula ova granica će ponovo biti pomerena i to na 160 g/km.

Canon je serifikovan prema međunarodnom standardu ISO 14001 za usklađenost sa zahtevima industrijske bezbednosti i zaštite životne okoline. Sertifikat „Energy Star“ potvrđuje da Canon proizvodi štede energiju a ekološki sertifikat „Blauer Engel“ da u holističkom smislu odgovaraju zaštiti životnog okruženja i zaštiti korisnika. Proizvodi se pakuju su u ekološki podobna pakovanja, a papir ove kompanije nagrađen je priznanjem „Nordic Swan“ koje označava korišćenje održivo kultivisanih šuma.

|Search:Find More About Ekološka ofanziva kompanije Canon|

[ad#ad-post1]