Razmatran Nacrt strategije za razvoj e-uprave

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo i Privredna komora Srbije juče su održali skup gde se razgovaralo o Nacrtu strategije i Akcionog plana za razvoj e-uprave u Republici Srbiji od 2009. do 2013. godine.

Osnovna opredeljenja iz Strategije predstavio je Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo. Vasiljević je istakao da se Strategija zasniva na zadacima i načelima iz: Strategije razvoja informacionog društva u Srbiji, Strategije reforme državne uprave i Akcionog plana za realizaciji plana za razvoj informacionog društva u Jugoistočnoj Evropi. Akcioni plan, kao sastavni deo Strategije, sadrži oko 80 zadataka koji definišu prioritet, sadržaj planiranih aktivnosti, nosioce aktivnosti i rokove u periodu od 2009. do 2013. godine.

U diskusiji je podržano usvajanje Strategije i ukazano da je Srbija trpela štetne posledice zato što do sada nije postojao usvojen koncept i organizovan rad na razvoju e-uprave. Izneti su predlozi da se Strategijom obuhvate: informaciona bezbednost, uloga tri osnovna registra (stanovništvo, prostor i pravna lica), dostupnost lokacija uprave za hendikepirana lica, primena rešenja softvera otvorenog koda, potreba da telo na čijem će čelu biti predsednik Vlade nadzire primenu Strategije, uključivanje lokalne samouprave, razvoj e-uprave kao servisa građana, reinženjering procedura, primena svih odgovarajućih ISO standarda, očekivani efekti, potrebna finansijska sredstva i marketinške aktivnosti na popularisanju korišćenja e-uprave.

Nacrti ovih dokumenata mogu se pročitati ili preuzeti sa lokacije Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo. Zainteresovani mogu svoja mišljenja i predloge da dostave elektronskom poštom. Javna rasprava o ovim dokumentima završava 17. jula.

|Search:Find More About Razmatran Nacrt strategije za razvoj e-uprave|

[ad#ad-post1]