Vladine lokacije u SAD mete kibernapada

Obiman i dobro koordiniran kibernapad tokom proteklih nekoliko dana je, počev od 4. jula, za metu imao Web lokacije nekoliko vodećih vladinih agencija u SAD, uključujući Odeljenje za nacionalnu bezbednost i odbranu, Federalnu upravu za avijaciju i Federalnu trgovinsku komisiju, tvrde stručnjaci za računarsku bezbednost.

U napadu je korišćeno nekoliko hiljada računara širom sveta, zaraženih zlonamernim softverom koji im je “naređivao” da neprestano pokušavaju da pristupe izabranim lokacijama. To je taktika koja ima za cilj da poveća saobraćaj iznad normalnog kapaciteta lokacije i onemogući pristup legitimnim korisnicima, navode stručnjaci koji su zahtevali anonimnost, jer mnogi od njih pomažu u istrazi.

Emi Kudva, portparolka Odeljenja za nacionalnu bezbednost SAD, izjavila je da su u Agenciji otkrili napade na Web lokaciju i da je vladin Tim za reagovanje u hitnim situacijama u oblasti računarstva (Computer Emergency Response Team – CERT) preneo vlasnicima javnih i privatnih Web lokacija smernice koje bi trebalo da im pomognu u odbrani od napada. “U federalnim mrežama su napadi svakodnevni, te su preduzete odgovarajuće mere da se njihov uticaj na Web lokacije svede na najmanju moguću meru”, rekla je Kudva.

Napadači nisu uspeli da prodru u ciljane Web lokacije niti da dođu do bilo kakvih podataka. “Očigledno je reč o dobro organizovanom napadu”, rekao je jedan državni zvaničnik. “U njemu učestvuje veliki broj računara. Ono što još uvek ne znamo jeste ko tim napadom diriguje.”

Prema napisima u nekim medijima, na udaru su se našle i državne Web lokacije Južne Koreje. |Search:Find More About Vladine lokacije u SAD mete kibernapada| [ad#ad-post1]