Predrasude odbijaju žene od poslova vezanih za informaciono-komunikacione tehnologije

BEOGRAD, 9. jul 2009. godine – Prema rezultatima studije koju je objavio Schoolnet (mreža od 31 ministarstva obrazovanja u Evropi i šire) a naručila kompanija Cisco, veliki broj studentkinja ne nastavljaju dalje studije niti grade karijere u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), uprkos tome što imaju dobre osnove u računarskim veštinama. Prema analizi istraživanja, jedini demotivacioni faktor jeste stav da je tehnološki sektor svojstveniji muškarcima i da im više pristaje.

Studija koja obuhvata studente, roditelje i profesore oba pola u pet evropskih zemalja (Poljskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Norveškoj) otkriva da su dečaci i devojčice gotovo u istoj meri talentovani za ICT u periodu srednje škole kao i da u istoj meri u njima uživaju. Prema ovoj studiji, mnoge studentkinje odlaze na studije tehnologije. Međutim, većina njih ne namerava da gradi karijeru u tom sektoru.

Žene su trenutno nedovoljno zastupljene u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija. U 2004. godini su predstavljale manje od 25 odsto svih studenata kompjuterskih smerova u EU (27).U sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija, samo 27,8 odsto menadžera kompjuterskih i informacionih sistema su žene, a među inženjerima kompjuterskog hardvera one čine samo 9,6 odsto. Ukupno 5,8 odsto senior akademskih pozicija u inženjerstvu i tehnološkim oblastima zauzimaju žene.

Tokom nekoliko narednih decenija, Evropa će se suočiti sa manjkom veštih radnika u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Izveštaji ukazuju na 70 000 nepopunjenih radnih mesta u tehnološkom sektoru do 2010. Uporedo sa tim, predviđa se da će se radna populacija Evrope smanjiti kao rezultat demografskih promena i starenja radne snage, a ova situacija se može značajno ublažiti povećanjem regrutovanja i zadržavanja žena na radnim mestima.

Dugoročna strategija kompanije Cisco® je kontinuirano ulaganje u obrazovanje žena i povećanje broja zaposlenih žena na polju nauke i informacionih tehnologija. U skladu sa tim je i F_email projekat kompanije Cisco Srbija za prekvalifikaciju nezaposlenih žena, koji se po drugi put za redom odvija u Srbiji.

Studiju možete preuzeti sa http://www.eun.org/whitepaper

|Search:Find More About Predrasude odbijaju žene od poslova vezanih za informaciono-komunikacione tehnologije|

[ad#ad-post1]