ArtTech 2008 – nagradni konkurs festivala

U toku je nagradni konkurs festivala digitalne umetnosti ArtTech 2008. Festival čiji su organizatori MadNet i Mali Nemo održava se deveti put.

Prijava na konkurs festivala vrši se putem formulara koji se nalazi na sajtu http://www.arttech.rs

U nagradnom konkusu ArtTech festivala pravo učestvovanja imaju svi autori čiji radovi ispunjavaju sledeće uslove:

1. Radovi ne smeju biti stariji od jedne godine.
2. Radovi moraju spadati u jednu od navedenih kategorija:
* Static [3D render]
* Static [Dizajn]
* Static [Bitmap]
* Static [Photo]
* Web [Com]
* Web [Art]
* Animacija [3D]
* Animacija [2D]
3. Radovi sa prethodnih ArtTech festivala ne mogu ući u konkurenciju.
4. Jedan autor može prijaviti najviše 2 rada po kategoriji.
5. Svi radovi moraju stići na našu adresu putem:

* direktnog postavljanja rada na server festivala preko za to predviđene forme na sajtu www.arttech.rs
* e-maila (isključivo radovi veličine do 1MB). Takođe, u mail-u možete da navedete url do fajla i mi ćemo ga preuzeti.
* poštom (na bilo kom standardnom mediju – CD, Floppy, HDD…) na adresu: Jadranska 17, 26000 Pančevo sa naznakom “Prijava za ArtTech Festival”

Radovi (mediji na kojima se nalaze) se ne vraćaju.

Jedan rad može biti prijavljen samo u jednoj kategoriji.

Svi radovi MORAJU IMATI naznačeno ime i prezime autora, ime rada, kategoriju u kojoj se rad prijavljuje, telefon, ulicu i mesto stanovanja autora. Autori koji ne pošalju potpune podatke neće biti uvršteni u izbor.

Organizator zadržava pravo da, uz saglasnost autora i bez nadoknade, a isključivo za potrebe ArtTech web-sajta i propratnih događaja u vezi festivala upotrebi prijavljene radove. Autori ostaju isključivi vlasnici i nosioci prava nad svojim autorskim delima.

KONKURS JE OTVOREN DO 25.11.2008. GODINE

Za dodatne informacije pogledajte sajt festivala na adresi http://www.arttech.rs

Opisi i definicije kategorija:

Static [3D render]

* Opis: U kategoriju Static [3D render] spadaju statične slike kreirane korišćenjem programa za 3D modeliranje i renderovanje.
* Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ukupan vizuelni utisak, ideja rada kao i tehnički kriterijumi kao što stu kvalitet rendera, korišćenje originalnih objekata i tekstura.
* Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640×480 pixela.

Static [Dizajn]

* Opis: U ovu kategoriju spadaju radovi koji predstavljaju vizuelna rešenja izrađena za komercijalnu upotrebu (logo, plakat, etiketa, bilbord i slično).
* Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir originalnost rešenja, vizuelni utisak, i prilagođenost rešenja mediju i proizvodu/firmi za koju je napravljen.
* Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640×480 pixela. Ukoliko je rad u vektorskom obliku može se dostaviti u .cdr formatu do verzije 12, ili u .ai formatu u oba slučaja sa uključenim svim fontovima u fajl ili sa svim elementima konvertovanim u krive.

Static [Bitmap]

* Opis: Kategorija Static [Bitmap] obuhvata radove kreirane u programima za obradu slika i crtanje (Photoshop, Painter…) a bez upotrebe fotografije.
* Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova ocenjivaće se ideja rada i originalnost rešenja kao i tehničko umeće iskazano kroz rad.
* Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640×480 pixela.

Static [Photo]

* Opis: U kategoriju Static [Photo] spadaju radovi nastali digitalnom obradom i manipulacijom fotografije.
* Kriterijumi: Pored osnovne ideje rada, ocenjivaće se kvalitet originalnog snimka kao i efekti primenjeni nad originalom odnosno tehničko umeće.
* Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640×480 pixela.

Web [Com]

* Opis: U kategoriju Web [Com] spadaju sajtovi prevashodno poslovne primene (prezentacije firmi, proizvoda, …).
* Kriterijumi: Naglasak pri vrednovanju radova/prezentacija biće na njihovom vizuelnom izgledu i upotrebljivosti (organizacija navigacije i informacija).
* Tehnički zahtevi: Sve prezentacije u ovoj kategoriji moraju biti dostupne putem Interneta (javno dostupne web adrese).

Web [Art]

* Opis: U kategoriju Web [Art] spadaju sajtovi čiji sadržaj nije komercijalan (umetnički, lični, eksperimentalni, …).
* Kriterijumi: Naglasak pri vrednovanju ovih prezentacije biće na njihovom vizuelnom (i audio) utisku kao i ličnom pečatu autora odnosno ideji rada.
* Tehnički zahtevi: Sve prezentacije u ovoj kategoriji moraju biti dostupne putem Interneta (javno dostupne web adrese).

Animacija [3D]

* Opis: U kategoriju Animacija [3D] spadaju animacije kreirane upotrebom programa za 3D animaciju (3Dmax, Maya, …).
* Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada, tehničko umeće i originalnost pri izvođenju (korišćenje sopstvenih objekata i tekstura).
* Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

Animacija [2D]

* Opis: U kategoriju Animacija [2D] spadaju animacije kreirane upotrebom programa za 2D animaciju (Flash, Ktoon, …),
* Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada i prikazano tehničko umeće.
* Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

tnews