Regulativa za prenos govora putem interneta uskoro i u Srbiji

16. januar 2008. Beograd – Prenos
govora pomoću interneta uskoro će biti regulisan i u Srbiji. Republička
agencija za telekomunikacije (RATEL) uputila je na javnu raspravu
Pravilnik o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem
interneta. Iz Agencije kažu da očekuju veliki broj zainteresovanih
provajdera za pružanje takvih usluga i najavljuju da će prvi servisi
uskoro početi sa radom. Iz Telekoma Srbije potvrdili su Danasu da će
konkurisati za dobijanje licence za pružanje VOIP usluga, ukoliko RATEL
raspiše konkurs za njihovo izdavanje.

Inače, prenos glasa putem
Internet protokola – VOIP najjeftiniji je vid telefoniranja s
inostranstvom. Iako do sada nije usvojena regulativa koja bi propisala
uslove pod kojima bi provajderi realizovali ovu uslugu, građani Srbije
nisu ostali uskraćeni za jeftinije međunarodne razgovore. Naime, u
Srbiji trenutno postoje provajderi koji pružaju VOIP usluge, pa je
nedavno RATEL objavio da jedan od njih nije bio registrovan kao
telekomunikacioni operater. Takvih slučajeva prema navodima iz Agencije
ima još, ali ih je nemoguće sankcionisati jer ne postoji zakonska
regulativa koja to predviđa.

Ukoliko bude usvojen, pravilnik će propisati tehničke uslove koje
zainteresovani provajderi treba da ispune kako bi dobili licencu na pet
godina. Takođe, predviđa interkonekciju provajdera sa jednim
telekomunikacionim operatorom fiksne ili mobilne telekomunikacione
mreže. Velika pažnja posvećena je i zaštiti podataka o ličnosti
korisnika, njihovog saobraćaja i zaštiti od zloupotreba.

Međunarodni
razgovori predstavljaju značajan prihod telekomunikacionih kompanija,
pa je licenca za VOIP servis u svetu obično skupa. Budući vlasnici te
profitabilne licence moraće da izdvajaju deo prihoda za finansiranje
neprofitnog "univerzalnog servisa". Takav servis u Srbiji još nije
osnovan, ali iz Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo
najavljuju da ga možemo očekivati nakon usvajanja izmena Zakona o
telekomunikacijama.

– Prema direktivama Evropske unije,
univerzalni servis predstavlja minimalni set telekomunikacionih usluga
određenog kvaliteta koji je dostupan svima i po pristupačnoj ceni. To
je obaveza države da svakom stanovniku pruži najmanju količinu
telekomunikacionih usluga po pristupačnoj ceni. Da li će to biti
govornica u svakom selu većem od 500 stanovnika ili telefonski
priključak za svako domaćinstvo, zavisi od mogućnosti države –
objašnjava za Danas pomoćnik ministra za telekomunikacije Slobodan
Laketa.

On kaže da postoje razni načini da se taj servis
implementira, kao što je obaveza operatera da pružaju servis i u
delovima zemlje koji nisu tržišno značajni, a obično su to ruralni
krajevi. Prema njegovim rečima, analize pokazuju da je najbolji način
stvaranje takozvanog fonda za univerzalni servis.

U fond bi svi
operateri uplaćivali određenu sumu novca, na primer jedan odsto
godišnjeg prihoda, za ostvarivanje univerzalnog servisa. To je
svojevremeno i primenjeno u Srbiji. Prema važećem Zakonu o
telekomunikacijama, osnivanje fonda je obaveza RATEL. Međutim, fond do
danas nije osnovan.

– Zbog toga smo u Nacrtu izmena Zakona o
telekomunikacijama osnivanje fonda prepustili Ministarstvu za
telekomunikacije. Takvo rešenje nije neuobičajeno, jer je prirodno da
nadležno ministarstvo brine o minimalnom skupu usluga za svoje građane.
To znači da će nakon usvajanja izmena Zakona, Ministarstvo postati
nadležno za tu oblast i osnovaćemo fond – ukazuje Laketa.

On
ističe da bi deo od ukupnog prihoda svih telekomunikacionih usluga, ne
samo od VOIP već i kablovskih i mobilnih operatora, odlazio u fond za
univerzalni servis. Prema sadašnjim analizama, izdvajao bi se jedan
odsto ukupnog prihoda od telekomunikacionih usluga.