Microsoft najavio novu e-Government platformu

Berlin, 22. januar 2008. – Na
skupu Government Leaders Forum Europe, koji je danas otvoren u Berlinu,
Microsoft je predstavio Citizen Service Platform (CSP), rešenje koje će
organima državne uprave na svim nivoima pomoći da brže pružaju usluge
građanima putem Interneta. Ovo rešenje će organima uprave olakšati
komunikaciju sa građanima, unaprediti uobičajene procese i,
zahvaljujući tome, uštedeti vreme i novac. Citizen Service platforma je
rezultat saradnje Microsofta sa partnerima iz brojnih zemalja i
razvijena je kako bi se odgovorilo na potrebe koje su se javile u
organima državne uprave širom sveta, kao i da bi se građanima u
različitim regionima pružile usluge na najvišem nivou.
„Tehnologija može da pomogne lokalnim i regionalnim upravama da
unaprede efikasnost i da modernizuju svoje usluge, ali usled nedostatka
finansija, dostupne tehnologije, stručnog tehničkog mišljenja ili
drugih ključnih resursa, mnoge od njih nisu na odgovarajući način
opremljene da bi ispunile očekivanja građana“, ukazao je Jean-Philippe
Courtois, predsednik Microsoft International, dela Microsoft
korporacije zaduženog za tržišta van SAD. „CSP je nastao zahvaljujući
nizu zajedničkih projekata Microsofta, naših partnera, kao i lokalnih i
regionalnih uprava. Primenom novih znanja i dostignuća iz prošlosti,
ovim organima uprave moći ćemo da obezbedimo ekonomične tehnologije,
koje se lako i brzo primenjuju, na zadovoljstvo svih“, rekao je
Courtois na otvaranju današnjeg skupa, kojem prisustvuju najviši
zvaničnici zemalja EU.

Citizen Service Platform predstavlja plod
Microsoftove strategije i vizije uz pomoć koje državne uprave razvijaju
održiva, prilagodljiva i proširiva rešenja za građane i grade neophodnu
IT infrastrukturu koja ih podržava. Nedavni izveštaj, koji je u ime
Microsofta sastavilo konsultantsko preduzeće Capgemini, navodi da iako
se 80 procenata usluga za građane pruža lokalno, upravama koje su
odgovorne za pružanje tih usluga teško je da na adekvatan način
povećaju efikasnost, čime bi odgovorili na potrebe građana. Cilj
Citizen Service platforme jeste da popuni tu prazninu putem brzog
razvoja rešenja, prilagodljivih aplikacija i efikasne upotrebe stečenog
znanja iz prakse, kako bi se održao korak sa sofisticiranim
očekivanjima građana u modernom svetu koji se oslanja na tehnologiju.

Graham
Colclough, potpredsednik odeljenja za gradove i regione u preduzeću
Capgemini, izjavio je da rešenja kao što je Citizen Service Platform
mogu da odigraju ključnu ulogu u transformaciji usluga koje država
pruža građanima. „Potreba za reformom državne uprave na svim nivoima je
očigledna – građani to zahtevaju, tako da se prihodi od poreza moraju
još bolje iskoristiti. Ustanove koje pružaju usluge građanima moraju
biti na čelu tih promena tako što će izgraditi odnos poverenja sa
svojim korisnicima, i one već započinju taj proces“, rekao je
Colclough, i dodao: „Tehnologija koja je fleksibilna, pristupačna i
prilagodljiva može izuzetno da doprinese smanjenju troškova.“

Početna
ponuda sadrži programski paket usluga na mreži, koje će tokom ove
godine moći da se prilagode i integrišu u postojeća rešenja državnih
uprava. Prema istraživanju koje je sprovelo preduzeće Capgemini,
funkcije kao što su portali za građane, upravljanje pojedinačnim
slučajevima, inteligentni obrasci i upravljanje dokumentima izdvojile
su se kao najvažniji prioriteti ka kojima uprave treba da usmere svoje
investicije u informacione tehnologije.

tnews