Data Center 3.0 tehnologija

BEOGRAD, 29. januar 2007. – Na
putu ka ostvarenju vizije Cisco Data Center 3.0, Cisco je juče, nakon
četvorogodišnjeg istraživanja, lansirao novu platformu svičeva, Cisco
Nexus 7000, kao i proširenje Cisco Catalyst serije. Nova infrastruktura
je korak dalje u pokušaju da se korisnicima omogući kreiranje sopstvene
arhitekture centara za obradu podataka (data center) koji će doprineti
kontinuitetu u radu, fleksibilnosti i skalabilnosti zahteva nove
generacije data centara. O kapacitetu ove tehnologije svedoči i
činjenica da se sadržaj Wikipedije uz njenu pomoć može kopirati za 10
milisekundi, a celokupni sadržaj interneta za manje od 8 minuta.

„Svojom
vizijom Data Center 3.0, Cisco uvodi revoluciju u način na koji
kompanije usvajaju nove IT strategije i brzinu kojom odgovaraju na
poslovne promene“, rekao je Jayshree Ullal, viši potpredsednik za Cisco
Data Center, Switching and Services Group. „U kombinaciji sa
10-gigabitnim eternet portfoliom koji Catalyst 6500 nudi, Cisco
omogućava korisnicima da bez teškoća pređu u novu eru umrežavanja
centara za obradu podataka“.

Kako bi podržao razvoj sa gigabitnog eterneta ka 10-gigabitnom eternetu
u centrima za obradu podataka, Cisco sada nudi 16-portni 10-gigabitni
eternet modul, optimizovan za centre za obradu podataka. Ovaj modul
unapređuje skalabilnost već postojeće arhitekture svičeva Catalyst 6500
nudeći do 130 10-gigabitnih eternet portova po 6509 Catalyst sviču
odnosno 260 portova po VSS-u (Virtual Svičing Sistem). Ovim se može
smanjiti potrošnja električne energije i do 50% po portu i skalirati
propusni opseg aplikacija za kolaboraciju, kao što su video i mobilnost.

Cisco
je predstavio i Cisco Catalyst 6509-V-E šasiju, kao deo serije svičeva
Cisco Catalyst 6500-E. Ovim uređajem se štiti investicija u arhitekturu
i odgovara na zahteve sve većeg propusnog opsega. Serija Cisco Catalyst
4900 je dizajnirana i optimizovana za agregaciju rek servera u centrima
za obradu podataka i ključna je komponenta u proizvodima koji služe za
stvaranje digitalnih sadržaja. Takođe olakšava migraciju na
10-gigabitni eternet.

Kako bi pronašle rešenje za skalabilnost
centara za obradu podataka, mnoge kompanije se odlučuju za blade
servere, koji u jednom kućištu objedinjuju nekoliko server modula. Kako
bi im izašao u susret, Cisco je lansirao Catalyst Blade Switch, kao i
Virtual Blade Switch tehnologiju. Njima se pojačava otpornost centara
za obradu podataka, a pojednostavljuje njihov dizajn, operacije koje
izvode, kao i upravljanje istim.

Serija Cisco Nexus 7000 je
nova, specijalno dizajnirana platforma za centre za obradu podataka,
koja uključuje inovacije u domenu kako hardvera, tako i softvera. Uz
pomoć ove tehnologije, bilo bi moguće sprovesti i 5 miliona sastanaka
putem Cisco Telepresence u isto vreme, što bi značajno uticalo na
smanjenje emisije ugljen dioksida – i do 6.75 miliona tona. Radi se o
prvoj seriji svičeva koji su posebno dizajnirani za zahteve centara za
obradu podataka, sa namerom da omoguće prelaz na svičing kapacitet od
15 terabita po sekundi u jednom kućištu.

Objedinjena struktura
arhitekture (unified fabric) kombinuje eternet i mogućnosti
skladištenja podataka u jednoj platformi, a dizajnirana je da svim
serverima omogući pristup svim resursima mreže i skladištenja. Ovim se
eliminiše potreba za paralelnim skladištenjem podataka i kompjuterskim
mrežama, smanjuje broj interfejsa servera, i značajno smanjuje
kablovska i svičing infrastruktura. Platforma Nexus 7000 podržava
nastojanje da se pređe na virtualizovano okruženje data centara.

U
srcu serije Nexus 7000 leži NX-OS softver, unapređeni operativni
sistem, čija je namena da pojača otpornost centara za obradu podataka,
i konsoliduje različite mreže. Ovaj operativni sistem koristi interfejs
čuvenog Cisco IOS sistema. Ako dođe do detektovanja greške, ovaj sistem
sam ponovo započinje procese, bez narušavanja rada servisa. Ovaj
modularni dizajn takođe vrši automatsko osvežavanje kako bi procesi
mogli ponovo biti pokrenuti, zaustavljeni ili nadograđeni iz daljine,
bez ljudske intervencije.

Nexus serija 7000 je prva platforma
koja sadrži Cisco Trusted Security, koja osigurava bezbednost data
centara i njihov integritet. Ne treba zaboraviti ni Cisco Data Centar
Network Manager, softver koji omogućava vizibilnost mreža data centara.

Platformom Nexus 7000, Cisco je na korak dalje na putu
ostvarenja svoje vizije nove generacije data centara, time što su
pojednostavljene operacije koje ovi centri izvode i i time što je
podržana tranzicija ka objedinjenoj strukturi (unified fabric). Kao
nadogradnja Catalyst modela, ova platforma je dizajnirana sa ciljem da
bude dugog veka, da omogući laku migraciju, da štiti investiciju
korisnika i bude putokaz za buduće nadogradnje, koje će pomoći da se
virtualizuju IT sevisi u okviru mreže.