MIT: Novi mobilni procesori će biti desetostruko efikasniji

Istraživači sa Masačusetskog instituta za tehnologiju (Massachusetts
Institute of Technology, MIT) razvili su novi dizajn procesora, za koji
tvrde da će u energetskom pogledu biti desetostruko efikasniji od
današnjih procesora koji se koriste u moblinim uređajima.

Novi
dizajn je prikazan na međunarodnoj konferenciji Solid State Circuits
koja je ove nedelje održana u San Francisku. Prema rečima predstavnika
MIT-a, novi procesor će se koristiti u prenosivim uređajima kao što su
mobilni telefoni i lični digitalni pomoćnici (LDP), ili specijalni
medicinski uređaji.

Unapređenje energetske efikasnosti ogleda se
u smanjenju napona; aktuelni mobilni procesori rade na naponu od
približno 1 volta, dok bi procesor zasnovan na MIT-ovom dizajnu radio
na naponu od 0,3 volti. Budući da kompanije proizvode sve zahtevnije
modele prenosivih uređaja, uštede u pogledu napona i potrošnje energije
predstavljaju ključna unapređenja.

Din Makaron, predsednik kompanije Mercury Research, navodi da je
šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog veka, prosečan
računarski procesor radio na naponu od 12 volti; pre desetak godina
napon je smanjen na pet volti, dok današnji procesori rade na naponu od
jedan do dva volta. "Snižavanje napona je uobičajen postupak kada se
želi smanjenje potrošnje", kaže Makaron. "Dosada se mislilo da je napon
od 0,9 volti granica koju će biti teško sniziti, ali čini se da su
istraživači sa MIT-a uspeli u tome", dodaje Makaron.

Istine
radi, valja napomenuti da je novi dizajn procesora razvijen u saradnji
MIT-ovih istraživača i stručnjaka kompanije Texas Instruments, kao i da
ga je delimično finansirala američka Agencija za napredne istraživačke
projekte ministarstva odbrane (Defense Advanced Research Projects
Agency, DARPA).