Greenpeace: Sony Ericsson i Samsung "najzelenije" IT kompanije

Organizacija za zaštitu životne sredine Greenpeace objavila je nedavno
svoju rang-listu na kojoj su velike IT kompanije rangirane na osnovu
njhovog zalaganja za očuvanje životne sredine.

Na
listi se nalazi 18 najvećih proizvođača personalnih računara, mobilnih
telefona, konzola za igranje i TV prijemnika, koji su ocenjivani na
osnovu više kriterijuma, od kojih su najvažniji prisutnost otrovnih
materija u njihovim proizvodima i mogućnost reciklaže i ponovne
upotrebe prerađenih proizvoda.

Učesnici rangiranja su ocenjivani
ocenama od 0 do 10, a na vrhu liste nalaze se kompanije Sony Ericsson i
Samsung, sa prosečnom ocenom 7,7. Slede kompanije Sony, Dell i Lenovo
Group sa prosečnom ocenom 7,3; od šestog do osmog mesta plasirale su se
kompanije Toshiba, LGE i Fujitsu-Siemens sa prosečnom ocenom 7, a listu
prvih 10 kompanija zaključuju Nokia i Hewlett-Packard sa prosečnom
ocenom 6,7.

Tri najslabije plasirane kompanije predvodi
Microsoft na 16. mestu sa prosečnom ocenom 2,7. Kompanija Philips se
nalazi na pretposlednjem 17. mestu sa prosečnom ocenom 2, a poslednje
mesto zauzima kompanija Nintendo sa neverovatnih nula (0) poena.