Google – Team Edition softver

Google je objavio još jedan besplatni program koji bi mogao direktno da
utiče na Microsoft. Team Edition softver je odgovor na Microsoft-ov
Office paket koji uključuje obradu teksta, rad sa tabelama,
prezentacijama kao i program za unos događaja u kalendar. Jedna od
glavnih prednosti Google-ovog programa je što omogućava ljudima u istoj
organizaciji da razmenjuju dokumente i informacije preko interneta.
Paket se sastoji od aplikacija kao što su Google Docs koji kreira
dokumente, tabele i prezentacije, Google Calendar koji uređuje sastanke
i pravi raspored, Google Talk koji je instant messanger kao i početne
stranice koja prikazuje kalendar i dokumente.

 More inf…