Mobilni telefoni s pojačanom realnošću

Dva najveća operatora mobilne telefonije u Japanu, NTT DoCoMo i KDDI, demonstrirali su ove nedelje svoje najnovije sisteme s pojačanom realnošću – mobilne telefone koji realni svet dopunjavaju digitalnim podacima i potencijalno bi ovu tehnologiju mogli učiniti popularnom u budućim telefonima.

NTT DoCoMo je prikazao sistem koji na ekranu telefona daje informacije prikazane preko žive slike iz njegove kamere.

Sistem pomoću ugrađenog GPS senzora pronalazi lokaciju korisnika i uzima podatke iz digitalnog kompasa u telefonu da bi odredio u kom pravcu je korisnik okrenut. Naoružan ovim dvema informacijama pravi upit u bazu i iz nje izvlači informacije o okolnim mestima i zanimljivostima.

U demonstraciji organizovanoj za vreme izložbe bežične opreme u Tokiju, telefon je simulirao situaciju u okolini tokijske glavne železničke stanice. Preko žive video slike iz telefonske kamere koja je prikazivala stanicu i okolne zgrade, pojavile su se sličice restorana. Rastojanje je nagovešteno veličinom sličice – manja sličica znači da je restoran udaljeniji – a ukoliko bi se neka od njih taknula dobile bi se dodatne informacije.

Pošto podatke uzima iz baze može da pokaže i restorane koje korisnik ne vidi, jer su iza ugla ili zaklonjeni nekom zgradom. Ovo bi potencijalno moglo da bude korisno i za pronalaženje odredišta, naročito u gradovima u kojima visoke zgrade zaklanjaju vidik.

Kad odredi mesto na koje hoće da ode, korisnik samo treba da pritisne taster i na ekranu se pojavljuje ruta koju treba da sledi.

Sistem omogućava prijateljima da vide uzajamne položaje, pod uslovom da su prihvatili da se ta informacija objavi.

Prikazani prototip je koristio operativni sistem Android.

NTT DoCoMo je ovu izložbu iskoristio da otpočne testiranje ove usluge na populaciji od 1000 korisnika. Ispitivanje će trajati nekoliko meseci. Čak i u probnoj fazi moći će da se koristi bilo gde u Japanu, jer u ovoj zemlji već postoji bogata baza geografski označenih podataka o prodavnicama, bankama, železničkim stanicama i drugim mestima.

KDDI je na svom obližnjem štandu demonstrirao svoj prototip. On GPS podatke povezuje sa ugrađenim senzorom kretanja i propituje bazu geografski označenih slika.

Ovaj prototip ne daje živu sliku iz kamere već prikazuje slike koje su snimljene u blizini i poređane prema rastojanju i pravcu na digitalnoj pozadini.

Tokom demonstracije korišćeni su snimci susednih štandova i pojedinih prodavnica. I u ovom slučaju korisnik je mogao da utvrdi u kom pravcu treba da ide do odredišta, bez obzira da li je ono na vidiku ili nije.

Sam po sebi sistem je zabavan za korisnika koji snima dosta slika, ali nije naročito koristan. Međutim, postaje korisniji ukoliko porodica ili grupa ljudi međusobno razmenjuju svoje slike ili ukoliko telefon može da pristupi bazi geografski označenih slika na internetu.

Oba sistema su prototipovi i nije poznato kad bi se mogli pojaviti u prodaji.

|Search:Find More About Mobilni telefoni s pojačanom realnošću|

[ad#ad-post1]