Zaštita poslovne investicije zamenom stare informaciono-komunikacione opreme

BEOGRAD, 11. februar 2008. – Na
konferenciji za novinare, koju je danas održala kompanija Cisco Srbija,
po prvi put je predstavljen program zamene stare Cisco® opreme i opreme
drugih proizvođača za novu Cisco® opremu.

Rezultati
istraživanja o korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u
preduzećima koja imaju do 1000 zaposlenih, koje je Cisco Srbija sproveo
protekle godine, pokazuju da je 40% telefonskih centrala koje preduzeća
poseduju – starije od 7 godina, a da 40% preduzeća planira prelaz na IP
telefoniju (telefoniranje putem Internet protokola). Takođe se saznaje
da 30% kompanija u kratkoročnom planu ima proširenje ili preseljenje
kancelarija, a čak pedeset posto i daljinski pristup poslovnim podacima.

Na osnovu ovih rezultata, Cisco® je kreirao program zamene ne samo
stare Cisco® opreme, već i opreme drugih proizvođača za novu Cisco®
opremu. Ovi proizvodi i rešenja mogu biti tehnološki zastareli, ali je
takođe moguće zameniti i novije – koji više ne odgovaraju potrebama
kompanija. Cisco® na taj način izlazi u susret potrebama klijenata da
unaprede svoje poslovanje i da uvek imaju najprimerenije tehnološko
rešenje. Korišćenje Cisco ’’end-to-end’’ rešenja doprinosi smanjenju
opreativnih troškova.

Cisco®, kao društveno odgovorna
kompanija koja vodi računa o zaštiti životne sredine, svu opremu izvozi
na lokacije koje su posebno namenjene za reciklažu ove vrste opreme.
Još uvek se recikliranje ne vrši na našoj teritoriji.

U toku
trajanja akcije, do 1. juna, obezbeđen je i dodatni popust za sve vrste
Cisco® servisa, kao i posebni uslovi finansiranja. Cisco Capital,
finansijski odeljak kompanije Cisco®, u saradnji sa Raiffeisen
Leasing-om obezbedio je ovu finansijsku podršku. Takođe treba istaći i
to da procenjena vrednost stare opreme predstavlja učešće pri obračunu
finansijskog lizinga.

tnews