Šta je novo u FreeBSD 7.0

FreeBSD se vraća svojim neverovatnim performansama i sada konačno može da iskoristi prednosti sistema koji u okviru jednog procesora poseduju više jezgara. Određeni testovi koji su izvršeni sa ovim operativnim sistemom korišćenjem sistema baziranih na Intel-ovim i AMD-ovim komponentama ukazuju da FreeBSD 7.0 radi brže od Linux-a 2.6 kada pokreće PostreSQL ili MySQL. Kada je u pitanju naglasak na performansama koje donosi FreeBSD 7.0 treba navesti mrežne i SMP performanse, SCTP podršku, virtuelizaciju, okvire za nadgledanje, portove, ograničenja po pitanju skladištenja kao i razne druge karakteristike

Info: More inf …
Download: FreeBSD