Alied Telesis predstavio novi mrežni uređaj

Allied telesis je sredinom jula predstavio AT-9000/52, upravljivi tzv. \”layer 2 switch\” sa 48 bakarnih gigabitnih priključaka i 4 SFP porta. Uređaj pripada nižoj klasi gigabitnih upravljivih mrežnih skretnica, koristi ECO tehnologiju i ima dvostruko veću gustinu priključaka u odnosu na prethodne modele. AT-9000/52 ima izuzetno nisku potrošnju koja ne prelazi vrednost od 47 W, što je zaista impresivno ukoliko imamo u vidu da slični skretnice troše između 70 W i 125 W.

Model AT-9000/52 je najnoviji u nizu Alied Telesisovih proizvoda koji koriste ECO tehnologiju koja omogućava skretnicama da rade u modu niske potrošnje. AT-9000/52 je obogaćen brojnim mogućnostima koje doprinose uštedi energije. Visoko integrisan dizajn koji za posledicu ima manji broj veza između uređaja direktno doprinosi nižoj potrošnji. Jedna od značajnih prednosti je i mogućnost detekcije dužine kabla koji je priključen i prilagođavanja jačine signala toj dužini, što dodatno štedi električnu energiju.

Dodatna ušteda ostvarena je napajanjem sa visokom efikasnošću koja iznosi oko 80% i koje je upareno sa električnim podsklopom dodatno optimizovanim za malu potrošnju. Visoka efikasnost napajanja je smanjila i rasipanje toplote, pa se manje energije troši i na njeno odvođenje. Na uređaju se nalazi i takozvani ECO taster za aktivaciju moda niske potrošnje kada se između ostalog isključuju i signalne LED diode koje su administratorima mreža retko potrebne.

Gigabitna mrežna skretnica AT-9000/52 je dostupna širom Evrope od jula meseca.

|Search:Find More About Alied Telesis predstavio novi mrežni uređaj|

[ad#ad-post1]