Novi Yahoo servis

Fire Eagle je novi Yahoo servis koji korisnicima omogućava za razmenjuju svoje lokacije sa online servisima tako da sajtovi i aplikacije mogu pružiti relevantne informacije o tome gde se nalazite. Kompanija Yahoo se nada da će uspeti da podstakne korisnike da odrede nivo Fire Eagle znanja vezano za državu, grad ili geografsko koordinatni nivo. Kada korisnici posete ove servise oni će biti u mogućnosti da prime informacije koje su specifične onoliko koliko su sami korisnici to odabrali. Pored informacija o saobraćaju, lociranju pojedinaca i izdvajanju TV sadržaja, korisnici će imati mogućnost dobijanja i drugih važnih informacija.

 
 More inf …

tnews