Novi CeBIT određuje merila

Hanover – Uspešan novi start: „Novi koncept sajma CeBIT u potpunosti je uspeo. Posetioci i izlagači su oduševljeni“, rekao je Ernst Raue, član predsedništva Deutsche Messe AG, povodom zatvaranja najvažnijeg sajma za digitalnu industriju u nedelju u Hanoveru. „Šest dana sajma CeBIT probudilo je novi optimizam u globalnoj ITK-privredi“, rekao je Raue. Tok sajma CeBIT 2008 trebalo je da pokaže, da opet postoji euforija za nova rešenja i nove tehnologije. „Novi CeBIT određuje merila. Pravi uspeh: gromoglasno svečano otvaranje uz prisustvo najviših državnih ličnosti i vizionara, zatim Charity-Run sa preko 1 300 takmičara i na kraju veoma jaka poseta u dane vikenda“, dodao je Raue.

Raue je dalje rekao: „Mi smo održali reč: novi CeBIT ima oštar profil, jasnu strukturu i znatno više sadržaja. Iz Hanovera su u proteklih šest dana otišli značajni signali u svet“. Sa „Green IT“ sajam CeBIT treba da internacionalnoj branši stvori pre svega jednu platformu za centralne društvene izazove. „Izlagači su na sajmu CeBIT pokazali, da je ITK-branša svesna svoje odgovornosti i da je preuzima sa znatno povećanom inovativnom snagom.“

Vodeći ljudi iz privrede, nauke i politike koriste sajam CeBIT 2008, da bi diskutovali o temama budućnosti i podstakli nove ideje informatičkog društva.

O četiri izložbene oblasti – Business Solutions, Public Sector Solutions, Home & Mobile Solutions i Technology & Infrastructure – izlagači i posetioci novog sajma CeBIT dali su najbolje ocene. „Jasnom strukturom na sajmištu posetiocima je omogućeno da znatno brže nađu za njih relevantne izlagače i ITK-rešenja. Za šest CeBIT-dana na sajmu je obavljeno preko 10 miliona poslovnih razgovora, započete su investicije, potpisani ugovori“, rekao je Raue. U proseku svaki posetilac se informisao kod 29 preduzeća. Frekvencija na štandovima u poređenju sa prethodnom godinom bila je nadprosećna. „Mnoga preduzeća su već u petak poslepodne premašila svoje prošlogodišnje rezultate.“

Kao posebno uspešne Raue je ocenio aktivnosti sajma CeBIT u oblasti pridobijanja mladih ljudi za ITK-branšu, u kojoj širom savezne države ima oko 43 000 slobodnih radnih mesta. Sajam CeBIT je uspeo da između ostalog zajedno sa inicijativom IT-fitness, oduševi i zainteresuje mlade ljude – studente i đake – za buduće zaposlenje u oblasti IT. „Mladi ljudi na sajmu CeBIT predstavljaju budući kapital branše. Broj posetilaca do 30 godina starosti porastao je za 14 procenata u poređenju sa prošlom godinom.“ Pored toga sa akcijom „[email protected]“ povodom svetskog dana žena uspeli smo, da znatno poraste broj žena koje se interesuju za najnovije tehnologije i njihovu primenu. Preko 10 000 registrovalo se preko interneta za dolazak na CeBIT u subotu, još pre ove akcije. Svaki četvrti posetilac u subotu bila je žena!

Sa po prvi put organizovanim „CeBIT Global Conferences“ sajam u Hanoveru je stvorio znatno više prostora za sadržaje i teme ITK-branše i industrije korisnika. Raue: „Mi ćemo narednih godina ovaj format sajma da dalje dograđujemo – pre svega da bismo time privukli još više hiljada ljudi, koji ove priredbe prate direktno preko svojih web-monitora a i naknadno, po njihovom završetku.“

Još jednom je sajam CeBIT bio pozornica novih trendova i tema. „Mobilni život, digitalno učenje i rad, IT u medicini, najnoviji trendovi u dizajnu, inovativna hardverska rešenja i „pogledi kroz ključaonicu“ internacionalnih vodećih istraživačkih laboratorija – sve ovo je prikazao novi CeBIT“, naglasio je Raue. Organizatoru sajma Deutsche Messe AG sa uspešnim sajmom CeBIT 2008 pošlo je za rukom, da izazove dodatnu dinamiku rasta u internacionalnoj ITK-branši.

I francuska ITK-industrija ostvaruje pozitivan CeBIT-bilans i konstatuje „novi podsticaj za nemačko-francusko partnerstvo“. Preduzeća su na sajmu CeBIT identifikovala brojna nova polja rasta i ostvarila kontakte sa partnerima iz celog sveta. Status zvanične zemlje-partnera stvorio je bazu za ubuduće još tešnju saradnju između preduzeća ključne grane u Nemačkoj i Francuskoj. Odluka, koja će zemlja biti CeBIT-Partnerland 2009 još nije doneta.

Uspešnim tokom prezentacije „Planet Reseller“ sajam CeBIT još više učvršćuje svoju poziciju najvažnijeg trgovinskog centra u Evropi. Sa povećanim interesovanjem stručnih posetilaca iz malih i srednjih preduzeća sajam CeBIT se opet dokazao kao privredni monitor za ova preduzeća.

5 845 izlagača iz 77 zemalja napušta sajam u Hanoveru sa, po njihovim izjavama, punim knjigama naloga. Iako je sajam CeBIT 2008 bio za jedan dan kraći, broj posetilaca je porastao za tri procenta, na 495 000. Svaki peti posetilac – njih preko 100 000 – došao je na CeBIT iz inostranstva. Raduje činjenica da je porastao interes posetilaca iz Amerike.

CeBIT 2009 počeće u utorak 3. marta i trajaće do nedelje 8.marta 2009.