Ericsson na YU INFO konferenciji

Kopaonik, 14. mart 2008. – Kompanija Ericsson, svetski lider telekomunikacija, predstavila je nova rešenja na 14. YU INFO 2008 konferenciji. Fokus je bio na uslugama zasnovanim na širokopojasnoj konekciji. Sinergija dodatnih vrednosti usluga koje pruža Ericsson omogućava poboljšanje kvaliteta svakog segmenta života.

Širokopojasne tehnologije (Broadband) otvaraju vrata ka unapređenju brige o zdravlju, obrazovanja, kao i informisanja i zabave, stimulišu preduzetničke aktivnosti, ubrzavaju industrijski rast i generalno doprinose povećanju održivosti društva. Jedna od osnovnih prednosti ovih tehnologija je što omogućavaju povezivanje čak i ruralnih oblasti, jer su mobilne tehnologije često jedini način da se brzo i efikasno dopre do delova sa malo ili bez fiksne infrastrukture.

Centralni događaj za Ericsson bila je komercijalna prezentacija IP to ALL, koju je održao tim inženjera iz lokalne kancelarije kompanije. U okviru prezentacije IP to ALL bile su zastupljene dve glavne teme:

• UMTS all-IP evolution
• IMS “Leading the way to NGN-IMS, today and tomorrow: Ericsson’s
perspective”

„Tokom 14. YU UNFO konferencije na Kopaoniku, Ericsson je predstavio najnovija tehnološka dostignuća na IMS i UMTS rešenjima, kao i svoju viziju sveta povezanog zahvaljujući širokopojasnoj komunikaciji“, kaže Bo Anderson, generalni direktor Ericssona za Srbiju i Crnu Goru. „Naši kupci cene našu viziju i jasnu strategiju, i odobravaju mogućnost da delujemo, ne samo kao proizvođač telekomunikacijskih proizvoda, već i kao istinski partner.“

Kompanija Ericsson je već godinama jedan od učesnika i sponzora konferencije YU INFO, jedne od najvažnijih IT/ICT manifestacija u Srbiji, naučno-stručnog događaja, koja okuplja sam vrh domaće informatičke scene. Tradicionalno, pored velikog broja naučnih radnika, na ovogodišnjoj 14. Konferenciji okupili su se i menadžeri brojnih kompanija, banaka itd.