E-trgovina 2008

Osmi simpozijum o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju E-trgovina 2008 održaće se na Paliću od 16. do 18. dprila ove godine.

Najveći domaći skup u ovoj oblasti posvećen je popularizaciji elektronskog poslovanja u Srbiji, a namenjen je poslovnim ljudima koji žele da se informišu o savremenim dostignućima i mogućnostima za njihovu primenu kod nas.

Na skupu će biti predstavljeni stručni radovi, organizovane diskusije u okviru predviđenih tematskih oblasti i prikazana rešenja koja su već primenjena u našoj zemlji. Najbolja rešenja dobiće priznanje E-TRGOVINA AWARD 2008.

Osnovne tematske oblasti na ovogodišnjem simpozijumu su B2B i B2C e-commerce, Internet marketing, pravni aspekti elektronskog poslovanja, platne kartice i sistemi, plaćanja na Internetu, sistemi zaštite elektronskih komunikakcija na Internetu, e-banking, brokersko poslovanje na Internetu, uloga osiguranja u procesu e-trgovine, upravljanje procesima dostave robe itd.

Budući da sve veći broj obrazovnih institucija u Srbiji u svoje nastavne programe uvodi predmete iz oblasti elektronskog poslovanja, organizatori predstojeće manifestacije su proglasili 18.4.2008. za akademski dan, u okviru koga će učesnicima biti prikazani odabrani studentski radovi.

Poseban segment programa manifestacije predstavlja eBusiness Career Day koji kompanijama koje učestvuju na konferenciji omogućava kroz direktan kontakt sa kandidatima za zapošljavanje – apsolventima, diplomcima i postdiplomcima.

Dodatne informacije o manifestaciji E-trgovina 2008 potražite na adresi http://www.etrgovina.org/sr/.