INTEL OSTVARUJE PRIHOD OD 9,7 MILIJARDI DOLARA U PRVOM KVARTALU GODINE

INTEL OSTVARUJE PRIHOD OD 9,7 MILIJARDI DOLARA U PRVOM KVARTALU GODINE

 

·         Rekordan prihod u sektoru serverskih mikroprocesora  

·         Porast prihoda za 9% u odnosu na prethodnu godinu

·         Porast bruto marža za 4 poena u odnosu na prethodnu godinu

·         Operativna dobit u porastu za 23% u odnosu na prethodnu godinu

·         Neto dobit iznosi $1,4 milijarde, dok profit po akciji iznosi 25 centi

 

SANTA KLARA, Kalifornija, 15. april, 2008. godine – Kompanija Intel Corporation je danas predstavila prihod ostvaren u prvom kvartalu godine u visini od $9,7 milijardi, operativni dobit od $2,1 milijardi, neto dobit od $1,4 milijardi i zaradu po akciji od 25 centi.

                “Rezultati ostvareni u prvom kvartalu pokazuju  jačanje naše pozicije i našu dobru pozicioniranost na svetskom tržištu,” izjavio je Pol Otelini, predsednik i izvršni direktor kompanije Intel. “Postoji velika potražnja za našim vrhunskim procesorima i čipsetovima u svim oblastima. Verujemo da će biti sve više poslovnih prilika za nas zahvaljujući 45nm tehnologiji.”

 

Q1 2008

Q1 2007

Q4 2007

Prihod

$9,7 milijardi

+9%

-10%

Operativna dobit

$2,1 milijardi

+23%

-32%

Neto dobit

$1,4 milijardi

-12%

-36%

Zarada po akciji

25 centi

-11%

-34%

Rezultati ostvareni u prvom kvartalu 2008. godine obuhvataju efekte restruktuiranja i troškovi smanjenja vrednosti imovine, koji su umanjili cenu po akciji (EPS) za 4 centa. Rezultati ostvareni u prvom kvartalu 2007. godine uključivali su prilagođavanje stope poreza zajedno sa restruktuiranjem i troškovi smanjenja vrednosti imovine koje su zajedno povećale EPS za oko 5 centi. Rezultati ostvareni u četvrtom kvartalu 2007. godine obuhvatili su efekte restruktuiranja i troškovi smanjenja vrednosti imovine koji su umanjili EPS za oko 2,5 centi.

Finansijski podaci i podaci o glavnim proizvodima

·         Rezultati ostvareni u sektoru mikroprocesora i čipseta bili su očekivani. Sektor mikroprocesora postigao je nešto niže rezultate, sa ASP-om na istom nivou.

·         Kako je i očekivano, NAND prihod bio je fiksan.

·         Bruto marža iznosila je 53,8%, i u skladu je sa očekivanjima.

·         Restruktuiranje i troškovi smanjenja vrednosti imovine od $329 miliona obuhvatili su $275 miliona u troškovima umanjenja vrednosti za imovinu prenetu Numoniksu.

·          Efektivna stopa poreza iznosila je 33,5%, što je više od očekivanih 31% usled većeg profita koji potpada pod veću stopu oporezivanja.

·         Kompanija je iskoristila $2,5 milijardi radi kupovine 122 miliona akcija iz iste grupe.

 

Poslovni izveštaj

Intelov Poslovni izveštaj ne obuhvata potencijalni uticaj spajanja, akvizicija, pripajanja ili drugih poslovnih opcija do kojih bi moglo doći nakon 14. aprila.

Prognoza za drugi kvartal 2008. godine

 

·         Prihod: između $9 milijardi i $9,6 milijardi. Prognoza predstavlja odraz značajnih smanjenja prihoda ostvarenog u sektoru NOR fleš memorije, a posledica je Numonyx transakcija.

      Bruto marža: 56% plus ili minus nekoliko procenata.

·         Rashodi (R&D plus MG&A): između $2,8 milijardi i $2,9 milijardi.

·         Restruktuiranje i troškovi smanjenja vrednosti imovine: oko $250 miliona.

·         Neto dobit od investicija u akcijski kapital i ostalo: oko $75 miliona.

·         Stopa poreza: oko 33%.

·         Amortizacija: oko $1,1 milijardi.

 

Prognoza za 2008. godinu

 

·         Bruto marža: 57% plus ili minus nekoliko procenata, nepromenjena.

·         R&D: oko $6 milijardi, što je više u odnosu na prethodna očekivanja od oko $5,9 milijardi.

·         MG&A: oko $5,5 milijardi, nepromenjeno.

·         Kapitalni trošak: $5,2 milijarde plus ili minus $200 miliona, nepromenjen.

·         Nivo poreza: nivo poreza u trećem i četvrtom kvartalu iznosiće oko 33%.

·         Amortizacija: $4,4 milijarde plus ili minus $100 miliona, nepromenjena.

Faktori rizika

Gore navedene informacije uključuju određene rizike. Mnogo faktora može uticati na      prave rezultate Intela i odstupanje od Intelovih trenutnih očekivanja vezanih za te faktore moglo bi da dovede do razlike u pravim rezultatima od onih očekivanih. Trenutno Intel smatra sledeće faktore važnim.

·         Promene u poslovnim i ekonomskim uslovima, uključujući i uslove na kreditnom tržištu koji bi mogli da utiču na poverenje potrošača; potrošačko prihvatanje Intelovih i konkurentskih proizvoda; promene u narudžbinama potrošača, uključujući otkazivanje narudžbenica i promene u nivou inventara potrošača. Na Intelove rezultate bi moglo uticati vreme zatvaranja tendera i  preuzimanja kompanija.

·         Intel radi u industrijskoj grani koju odlikuje velika konkurentnost koju karakteriše visok procenat fiksnih i nepromenljivih troškova i potražnja proizvoda koja vrlo varira i teško ju je predvideti. Takođe, Intel se nalazi u procesu tranzicije na narednu generaciju proizvoda zasnovanih na 45nm tehnologiji i moglo bi doći do teškoća u prelasku zbog ovih promena, uključujući greške na proizvodima i štamparske greške uz niži nivo proizvodne dobiti nego što je očekivano. Prihod i procenat bruto marže su pod uticajem predstavljanja novih Intelovih proizvoda i potražnjom za Intelovim proizvodima na tržištu; akcija preduzetih od strane Intelove konkurencije, uključujući ponudu i predstavljanje novih proizvoda, marketing programe i cene i odgovora Intela na ovakvu vrstu koraka; Sposobnosti Intela da brzo reaguje na tehnološki razvoj i da uključi nove karakteristike u svoje proizvode i dovoljna količina komponenti za zadovoljavanje potražnje.

·         Nivo bruto marže može značajno da varira u odnosu na očekivani iznos; mix proizvoda i nivo cena; iskorišćenost kapaciteta; varijacije u proceni inventara, uključujući varijacije u vezi sa kvalifikovanjem proizvoda za prodaju; ostatak ili istrošen inventar; proizvodna učinak; promena cene; oštećenja materijalne imovine, uključujući proizvodnju, sastavljanje/test i nematerijalnu imovinu; i vreme i izvršenje proizvodnje rezervnih komponenti i slični troškovi, uključujući i početne troškove.  

·         Rashodi, posebno određeni marketinški i kompenzacioni troškovi, variraju u zavisnosti od nivoa potražnje za Intelovim proizvodima, od nivoa prihoda i profita i oštećenja materijalne imovine.

·         Intel se nalazi u sredini strukturalnog i programa efikasnosti koji ima za rezultat nekoliko ishoda koji bi mogli uticati na očekivani nivo troškova i bruto marže.  

·         Stopa poreza je zasnovana na aktuelnom zakonu o porezu i očekivanoj dobiti. Na stopu poreza može uticati nadležnost prema kojoj se profit oporezuje; promene u nivoima kredita, profita i rabata; razrešenje problema koji proizilaze iz poreskih revizija, uključujući plaćanje kamate i kazni i sposobnosti da se realizuju odgođeno oporezivanje.

·         Dobit ili gubici u akcijakom kapitalu variraju u odnosu na fiksnu dobit i nestabilnost tržišta kapitala; dobici i gubici ostvareni od prodaje ili razmene hartija od vrednosti; dobici ili gubici od plasmana sopstvenog kapitala; troškovi oštećenja koji se odnose na tržišne, netržišne i ostale investicije; kamatne stope; gotov novac.

·         Na Intelove rezultate mogu uticati loši ekonomski, socijalni, politički i fizičko/infrastruktualni uslovi koji vladaju u zemljama u kojima Intel ili njegovi potrošači posluju, uključujući i vojne konflikte i ostale sigurnosne rizike, elementarne nepogode, infrastrukturalne lomove, zdravstvene probleme i nestabilnost kursne liste.

 

·         Na Intelove rezultate mogu uticati loši činioci povezani sa oštećenjima proizvoda i štamparskim greškama (odstupanje od objavljenih specifikacija) kao i  regulatorna pitanja poput intelektualne svojine, vlasnika akcija, potrošača, antipoverenja i ostalih pitanja, poput regulatornih pitanja opisanih u Intelovom SEC izveštaju.

 

                Detaljna diskusija o ovim i sličnim faktorima koji mogu uticati na Intelove rezultate obuhvaćena je u Intelovom SEC izveštaju Komisije za hartije od vrednosti, uključujući izveštaj 10-K za godinu koja se završava zaključno sa 29. decembrom, 2007. godine.

 

Status Poslovnog izveštaja

                Tokom kvartala, Intelovi predstavnici mogu ponoviti Poslovni izveštaj u toku sastanaka sa investitorima, stručnjacima za analize, medijima i ostalima. Od kraja radnog vremena 30. maja do objavljivanja saopštenja o ostvarenim rezultatima u drugom kvartalu 2008. godine, Intel će pratiti “tihi period” tokom koga se Poslovni izveštaj prenosi u saopštenje za javnost i registratore Komisije za hartije od vrednosti bi trebalo smatrati konačnim, i ne bi trebalo da podležu promeni od strane kompanije.  

 

Internet emitovanje finansijskih rezultata

                Intel će održati javno internet emitovanje danas u 2:30h na svom Investor Relations Web sajtu na adresi intc.com. Ponovno emitovanje i MP3 audio daunlodovanje biće takođe omogućeno preko ovog sajta.

Intel, svetski lider u oblasti inovacija u računarskoj industriji, razvija tehnologije, proizvode i pokreće inicijative kako bi kontinuirano unapređivao način na koji ljudi rade i žive. Dodatne informacije o Intel-u su dostupne na adresama: www.intel.com/pressroom i blogs.intel.com.

 

**Intel, Intel Atom, Intel Core, Celeron, i Intel logo su zaštitni znakovi Intel korporacije u SAD i drugim zemljama.

* Ostala imena i brendovi se mogu naznačiti kao vlasništvo drugih.