Novi kurs za administratore mreža i baza podataka

BEOGRAD, 26. avgust 2009. – Prema nedavnoj studiji koju su za Cisco sproveli Forrester Consulting, pitanja zaštite mreža biće povećana za 80 procenata širom sveta do 2012. godine. Prepoznavši rastuće zahteve za profesionalcima sa osnovnim znanjima u upravljanju bezbednošću i rizicima u networkingu, Networking Academy najavila je osnivanje novog kursa – Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) Security, koji će biti dostupan studentima globalno, kroz koledže i univerzitete, partnere Akademije.

Prednosti CCNA Security kursa su sledeće:

• Kurs pomaže studentima da se pripreme za implementaciju ispita Cisco IOS Network Security (IINS), posle koga sledi uručenje sertifikata Cisco CCNA Security.
• Sertifikat CCNA Security svedoči o veštinama pojedinca koje su potrebne za razvoj bezbednosne infrastrukture, prepoznavanje pretnji sa mreže, njenih slabosti, kao i umanjenje tih pretnji sa fokusom na vodeću Cisco opremu u ovoj industriji, pritom omogućavajući opšte znanje o zaštiti mreža koje su primenljive u brojnim platformama vendora
• Na kursu će studenti dobiti kvalifikacije potrebne za poslove kao što su specijalista u zaštiti mreža, administratore zaštite, i inženjere.
• Za CCNA Security sertifikaciju preduslov je validan CCNA.
• U programu predavanja CCNA Security kurs predviđen je uvodni deo u osnove koncepta zaštite i veštine potrebne za instalaciju, rešavanje problema, i nadzor umreženih uređaja, da bi se najbolje održao integritet, poverljivost i pristup podacima i uređajima.
• Cisco Packet Tracer, moćan softver za simulaciju i vizuelizaciju, koji je razvila Cisco Networking Academija, dodatno je unapređen da obezbedi podršku za bezbednosni protocol o kome se uči na CCNA Security predavanjima.

“Kurs CCNA Security za mene je bio veoma koristan da bolje razumem metode zaštite mreže i podataka. Znanje stečeno na kursu mogao sam da primenim podešavajući čitav niz šifara kao zaštite. Mislim da sam sada u mogućnosti da bolje razumem načine ugrožavanja mreže, kao i kako da je zaštitim od budućih napada” – rekao je Ji-Zei Čau, student na Northern Sydney Institute.

Još od 1997. godine, Networking Akademija uspela je da dosegne broj od 750.000 studenata godišnje u više od 165 zemalja. Svi studenti su dobili jednaku visoko kvalitetnu edukaciju, kroz lokalne obrazovne ustanove, i uz podršku online sadržaja i procena, merenje rezultata, i interaktivne obrazovne alate.

|Search:Find More About Novi kurs za administratore mreža i baza podataka|

[ad#ad-post1]